تعداد بازدید : 329

برگزاری مراسم دفاعیه خانم نجمه فروزان

جلسه دفاعيه دانشجو نجمه فروزان با عنوان بررسی اثر ضد میکروبی اسانس گیاهان گلپر (Heracleum persicum ) ، زیره کوهی (Bunium persicum ) و باریجه (Ferula Gummosa) علیه pseudomonas aeroginosa و Staphylococcusمقاوم به آنتی بیوتیک طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور  استاد راهنما جناب آقای دکتر وزیریان  هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز دوشنبه مورخ 1398/11/7 ساعت 10:30 برگزار گردید.

Close