تعداد بازدید : 356

برگزاری مراسم دفاعیه خانم نسرین نوذری

جلسه دفاعيه دانشجو نسرین نوذری با عنوان سنتز چهار جزئی مشتقات حاوی باربیتوریک اسید به منظور بررسی اثر ضد سرطانی طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور  استاد راهنما جناب آقای دکتر فرومدی   هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز دوشنبه مورخ 1398/11/7 ساعت 13 برگزار گردید.

Close