تعداد بازدید : 519

راهنمای استفاده از امکانات آموزش مجازی دانشگاه

قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان عزیز

با توجه به تعطیلی کلاس های حضوری دانشگاه برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و اهمیت  امر آموزش، دانشکده مجازی تمهیداتی را برای استفاده بهینه از امکانات در اختیار دانشگاه برای برگزاری کلاس ها به صورت الکترونیکی فراهم آورده است.

 امکانات آموزش مجازی در دو دسته غیرهمزمان و همزمان تقسیم می شود که با توجه به شرایط کشور و امکانات در دسترس کاربران به خصوص دانشجویان رویکرد غیرهمزمان ارجح و کاربردی تر است.

 

  سامانه سیستم مدیریت یادگیری(LMS) نوید.

 

  برگزاری کلاس آنلاین همزمان

 

Close