تعداد بازدید : 256

برگزاری مراسم دفاعیه آقای عباس آزموده

 

جلسه دفاعيه دانشجو عباس آزموده  با عنوان سنتز مشتقات جدید 5- نیترو-2- فوریل -1،3،4 – تیادیازول دارای گروه آمین حلقوی به منظور دستیابی به ترکیبات ضد هلیکوباکترپیلوری طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  و استاد راهنما جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، جناب آقای دکتر فرومدی  و هيئت داوران  روز دوشنبه مورخ 1399/3/12 ساعت13:30 برگزار گردید.

 

Close