تعداد بازدید : 237

برگزاری مراسم دفاعیه خانم خانم نورین یوسفیه

جلسه دفاعيه دانشجو خانم نورین  یوسفیه با عنوان سنتز و مشخصه یابی نقاط کوانتومی سیلیکونی مگنتوفلورسانس بر پایه منگنز جهت تصویر بر داری از سرطان سینه طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور  استاد راهنما جناب  آقای  دکتر شفیعی اردستانی و هيئت داوران  روز سه شنبه مورخ 1399/3/20 ساعت11:30 صبح  برگزار گردید.

 

Close