تعداد بازدید : 208

برگزاری مراسم دفاعیه خانم آناهیتا باباولیان

جلسه دفاعيه دانشجو خانم آناهیتاباباولیان با عنوان ساخت نانو ذرات گرافن پوشش داده شده با دوپامین با هدف ژن درمانی در سرطان طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور  استاد راهنما جناب  آقای  دکتر دیناروند ، معاون آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر منصف اصفهانی و هيئت داوران  روز شنبه مورخ 1399/4/7 ساعت10:30 صبح  برگزار گردید.

 

 

Close