تعداد بازدید : 253

برگزاری مراسم دفاعیه خانم فاطمه کبیری

 

جلسه دفاعيه دانشجو خانم فاطمه کبیری با عنوان هم رسانی دو داروی دوکسوروبیسسین و کورکومین بوسیله نانو ذرات حساس به احیا هالو مزوپور سیلیکایی و مطالعه ی برون تن آن طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور  استاد راهنما جناب  آقای  دکتر دیناروند ، معاون آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر منصف اصفهانی و هيئت داوران  روز شنبه مورخ 1399/4/7 ساعت11:30 صبح  برگزار گردید.

 

Close