تعداد بازدید : 273

برگزاری مراسم دفاعیه آقای صائب صداقتی

جلسه دفاعيه دانشجو صائب صداقتی  با عنوان سنتز مشتقات تری اکسو تترا هیدروپیریمیدین -5-(H) 2- ایلیدین و بررسی اثرات احتمالی ضد سرطان آنها طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  و استاد راهنما جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، معاون آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر دلنوازی و هيئت داوران  روزچهارشنبه مورخ 1399/4/25 ساعت11:30 برگزار گردید.

Close