تعداد بازدید : 466

برگزاری مراسم دفاعیه خانم ثمره ارژنگ پور

 

 

جلسه دفاعيه دانشجو  ثمره ارژنگ پور با عنوان بررسی پارامترهای فارماکوکینتیکی داروی ونکومایسین در بیماران دریافت کننده پیوند سلول های بنیادی خون ساز  طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور  استاد راهنما جناب آقای دکتر صادقی ، معاون آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر دلنوازی و هيئت داوران  روز یکشنبه مورخ 1399/5/5 ساعت11 صبح  برگزار گردید.

Close