تعداد بازدید : 458

برگزاری مراسم دفاعیه خانم شیما کریمی

 

جلسه دفاعيه دانشجو شیما کریمی  با عنوان سنتز مشتقات جدید 2- ( آلکیل تیو ) -5-(5- نیتروفوران -2-ایل ) -4،3،1 تیادیازول با اثر احتمالی ضد هلیکوباکترپیلوری طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  و استاد راهنما جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی و هيئت داوران  روز دوشنبه مورخ 1399/5/6 ساعت13:30 برگزار گردید.

 

Close