تعداد بازدید : 431

برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو زهرا خروطی

 

جلسه دفاعيه دانشجو زهرا خروطی  با عنوان سنتز مشتقات جدید -8متوکسی -4-اکسو -4,1- دی هیدروکینولین -3- کربوکسامید به عنوان آگونیست های گیرنده کانابینویید .  طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  و اساتید راهنما جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی ، جناب آقای دکتر فرومدی و هيئت داوران  روز دوشنبه مورخ 1399/6/3 ساعت 14 برگزار گردید.

 

Close