تعداد بازدید : 577

برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو دینا مریداحمدی

 

 

جلسه دفاعيه دانشجو دینا مریداحمدی با عنوان بررسی اثر فرکشن های مختلف Cassia angustifolia بر مهار آنزیم تیروزیناز ، اندازه گیری محتوای تام فنولی فراکشن ها و استاندارد سازی آنها براساس ماده سنوزید طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور  استاد راهنما سرکار خانم دکتر خانوی  و هيئت داوران  روز چهارشنبه مورخ 1399/6/12 ساعت11 صبح  برگزار گردید.

 

Close