تعداد بازدید : 406

برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو مریم سعادتیان درخشنده

 

جلسه دفاعيه دانشجو مریم سعادتیان درخشنده با عنوان سنتز آگونیست های جدید گیرنده کانابینویید برپایه حلقه -4 اکسوکینولین طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، استاد راهنما جناب آقای دکتر فرومدی و هيئت داوران  روز چهارشنبه مورخ 1399/6/19 ساعت 13 برگزار گردید.

 

 

Close