تعداد بازدید : 153

سومین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا

دانشگاه علوم پزشکی گلستان سومین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا با رویکرد بیماری های خون برگزار می کند

 

جهت کسب اطلاعت بیشتر از طریق وب سایت کنگره به نشانی اینترنتی https://hmlc۳.goums.ac.ir مراجعه نمائید.

Close