تعداد بازدید : 137

برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو پرگل وزیری

 

جلسه دفاعيه دانشجو پرگل وزیری با عنوان بررسی تطبیقی خصوصیات کیفی 3 بچ متفاوت از داروی اریتروپویتین نو ترکیب انسانی تولید شده در ایران طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، استاد راهنما جناب  آقای دکتر محسن امین و هيئت داوران  روز شنبه مورخ 1399/10/20  برگزار گردید

Close