تعداد بازدید : 122

برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو زهرا ظاهری

جلسه دفاعيه دانشجو زهرا  ظاهری با عنوان سنتز و مشخصه یابی نقاط مگنتوفلورسانسی کربنی پوشیده شده با سیلیکا جهت ردیابی داروی ناپروکسن طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، استاد راهنما جناب  آقای دکتر پیرعلی همدانی و هيئت داوران  روز شنبه مورخ 1399/10/20  برگزار گردید

 

Close