تعداد بازدید : 446

فرآیند مالی نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99

قابل توجه تمامي دانشجويان پرديس بين الملل

اطلاعیه

 

فرآیند مالی نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99

بدينوسيله به اطلاع مي رساند دانشجویان محترم جهت تکمیل فرآیند مالی و ثبت نام در نیمسال تحصیلی جديد(992)، باید نسبت به پرداخت بدهي هاي احتمالي و همچنين شهريه آموزشی از طریق سامانه سیپاد اقدام و سپس واحدهای درسی مربوطه را ثبت نهایی نمایند.  با توجه حجم مراجعات به سامانه در بازه زمانی ثبت نام و امکان بروز خطا، توصیه می شود دانشجویان پیش از آغاز انتخاب واحد نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند.

 

 

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات پرداخت به صورت اقساط

 

درخواست تقسیط تنها در صورت دارا بودن شرایط ذیل مورد قبول واقع خواهد شد:

  1. عدم وجود هر گونه بدهی قبلی
  2. ارسال درخواست به صورت حضوری یا از طریق ایمیل fin-office@tums.ac.ir  در بازه زمانی (99/10/21 لغایت 99/10/25) به امور مالی معاونت بین الملل
  3. میزان تقسیط شهریه برای کلیه دانشجویان به صورت جدول ذیل خواهد بود و درخواستهای خارج از جدول مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

رشته/ مقطع

مبلغ شهریه نیمسال

پرداخت نقدی 60%

در بازه زمانی 21لغایت 25 دی ماه 99

پرداخت 40% باقی مانده

در اردیبهشت ماه سال 1400

داروسازی

 

131،700،000 ریال

79،000،000 ریال

52،700،000 ریال

 

4. با توجه به اینکه بخشی از شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر توسط ستاد مربوطه پرداخت می گردد، تسویه الباقی شهریه در بازه زمانی مذکور توسط دانشجویان، الزامی می باشد.

Close