تعداد بازدید : 196

برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو فهیمه دولت

 

جلسه دفاعيه دانشجو فهیمه دولت با عنوان تعیین PKaداروهای فنی توئین و پیریمیدون با استفاده از اسپکتروسکوپی uv و بررسی تاثیر سه نوع سور فکتانت کاتیونی ، آنیونی و غیریونی بر حلالیت فرمولاسیون آن  طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، استاد راهنما سرکار خانم دکتر تولیت و هيئت داوران  روز چهار شنبه مورخ 1399/11/1  برگزار گردید

Close