تعداد بازدید : 81

تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم پارمیدا نافعی

عنوان پایان نامه :  تهیه و ارزیابی نانوفیبرهای کایتوزان و پلی اتیلن اکساید حاوی با بونه با اثر ضد باکتریایی

دانشجو ِ:  خانم  پارمیدا  نافعی

استاد  راهنما : حناب آقای دکتر اکبری جور

زمان   :  شنبه   1399/12/16 

ساعت  :  13

مکان:  دانشکده داروسازی پردیس بین الملل         

 

 

Close