تعداد بازدید : 94

تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو امیر محمد محمودیان

 

عنوان پایان نامه : بررسی میزان تطابق دوز آنتی بیوتیک های تجویز شده با منابع معتبر در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیوی بستری در بخش های جراحی بیمارستان سینا  

دانشجو ِ:  آقای امیر محمد محمودیان

استاد  راهنما : حناب آقای دکتر هنرمند  

زمان : یکشنبه  1399/12/17 

ساعت  :  12:45

مکان:  دانشکده داروسازی پردیس بین الملل         

 

 

 

Close