تعداد بازدید : 152

برگزاری مراسم دفاعیه خانم پارمیدا نافعی

 

جلسه دفاعيه دانشجو پارمیدا  نافعی با عنوان تهیه و ارزیابی نانوفیبرهای کایتوزان و پلی اتیلن اکساید حاوی با بونه با اثر ضد باکتریایی طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، استاد راهنما حناب آقای دکتر اکبری جور و هيئت داوران روز شنبه مورخ 1399/12/16  برگزار گردید

 

Close