تعداد بازدید : 159

برگزاری مراسم دفاعیه در روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20

عنوان پایان نامه : تغییرات پلی مورفیسم ژن های IRF8و IL1Ra در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS )

دانشجو ِ: خانم راضیه غلامپور

استاد  راهنما : جناب آقای دکترقهرمانی

زمان   :  چهارشنبه  20/12/1399  

ساعت  :  11

مکان:  دانشکده داروسازی پردیس بین الملل

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان پایان نامه : بررسی اثر ترمیم کنندگی داروی هومیوپاتی Cantharis برروی سوختگی های موضعی درجه 2

دانشجو ِ:  خانم سیده مهسا حسینی طهرانی  

استاد  راهنما : جناب آقای دکترادهمی  

زمان   :  چهارشنبه  20/12/1399  

ساعت  :  14

مکان:  دانشکده داروسازی پردیس بین الملل         

 

Close