تعداد بازدید : 167

برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو فائقه قیومی

 

جلسه دفاعيه دانشجو  فائقه قیومی با عنوان بررسی فعالیت داروی کاپتوپریل بوسیله تصویر برداری SPECTفلورسانسی با استفاده از نانوسامانه m Sio2@cdot-99m Tc طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور معاون پژوهشی دانشکده  جناب  آقای دکتر دلنوازی ، استاد راهنما جناب آقای دکترشفیعی اردستانی و هيئت داوران  روز سه شنبه مورخ 1399/12/19  برگزار گردید

 

Close