تعداد بازدید : 195

برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو فاطمه زرین قلم

 

جلسه دفاعيه دانشجو  فاطمه زرین قلم با عنوان سنتز و ارزیابی نانو سامانه جدید کیتوسان – کوئینیک اسید نشاندار شده با تکنسیم -99m جهت تصویر برداری از سرطان سینه با استفاده از تکنیک SPEct طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور معاون پژوهشی دانشکده  جناب  آقای دکتر دلنوازی ، استاد راهنما جناب آقای دکترشفیعی اردستانی و هيئت داوران  روز سه شنبه مورخ 1399/12/19  برگزار گردید

 

Close