تعداد بازدید : 223

برگزاری مراسم دفاعیه خانم فائزه خدابنده لو

جلسه دفاعيه دانشجو فائزه خدابنده لو با عنوان تهیه و ارزیابی میکروسفرهای آهسته رهش ریسپریدون با استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور معاون پژوهشی دانشکده  جناب  آقای دکتر دلنوازی ، استاد راهنما جناب آقای دکتر اکبری  و هيئت داوران  روز سه شنبه مورخ 1399/12/19  برگزار گردید

 

Close