تعداد بازدید : 330

برگزاری مراسم دفاعیه خانم سیده مهسا حسینی طهرانی

جلسه دفاعيه دانشجو سیده مهسا حسینی طهرانی با عنوان بررسی اثر ترمیم کنندگی داروی هومیوپاتی Cantharis برروی سوختگی های موضعی درجه 2 طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور مجازی معاون پژوهشی دانشکده  جناب  آقای دکتر دلنوازی ، استاد راهنما جناب آقای دکتر ادهمی   و هيئت داوران  روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20  برگزار گردید

 

Close