جستجو:        
تعداد رکورد:311
عدم برگزاری کلاس آمار در تاریخ 95/8/16
۱۳۹۵ شنبه ۱۵ آبان
قابل توجه دانشجویان ورودی 93
عدم برگزاری کلاس آمار در تاریخ 95/8/16
عدم برگزاری کلاس شیمی عمومی عملی در تاریخ 95/8/8
۱۳۹۵ چهارشنبه ۵ آبان
قابل توجه دانشجویان ورودی 95:
عدم برگزاری کلاس شیمی عمومی عملی در تاریخ 95/8/8
گروهبندی امتحان میان ترم عملی گیاهان دارویی، دانشجویان داروسازی ورودی سال 92
۱۳۹۵ يکشنبه ۲ آبان
قابل توجه دانشجویان داروسازی ورودی سال 92
گروهبندی امتحان میان ترم عملی گیاهان دارویی، دانشجویان داروسازی ورودی سال 92
عدم برگزاری کلاس زبان در تاریخ 95/7/14
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۳ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 95:
عدم برگزاری کلاس زبان در تاریخ 95/7/14
مکان برگزاری کلاس ادبیات
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۳ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 95:
مکان برگزاری کلاس ادبیات
تغییر روز برگزاری کلاس فیزیکال
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۲ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 93:
تغییر روز برگزاری کلاس فیزیکال
عدم برگزاری کلاس آنالیزدستگاهی در تاریخ 95/7/13
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۲ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 91:
عدم برگزاری کلاس آنالیزدستگاهی در تاریخ 95/7/13
عدم برگزاری کلاس فیزیکال1 در تاریخ 95/7/12
۱۳۹۵ شنبه ۱۰ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 93:
عدم برگزاری کلاس فیزیکال1 در تاریخ 95/7/12
عدم برگزاری کلاس فارماسیوتیکس2 در تاریخ 95/7/12
۱۳۹۵ شنبه ۱۰ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 92:
عدم برگزاری کلاس فارماسیوتیکس2 در تاریخ 95/7/12
مکان برگزاری کلاسهای اندیشه و اخلاق
۱۳۹۵ شنبه ۱۰ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 95:
مکان برگزاری کلاسهای اندیشه و اخلاق
Close