جستجو:        
تعداد رکورد:311
عدم برگزاری کلاس شیمی دارویی 1 و 2 در تاریخ 95/7/7
۱۳۹۵ چهارشنبه ۷ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 91 و 92:
عدم برگزاری کلاس شیمی دارویی 1 و 2 در تاریخ 95/7/7
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری
۱۳۹۵ يکشنبه ۴ مهر
قابل توجه کلیه دانشجویان:
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری
تاریخ برگزاری کلاسهای دانشجویان ورودی 95
۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی95:
تاریخ برگزاری کلاسهای دانشجویان ورودی 95
تغییر ساعت برگزاری کلاس فیزیکال 1 آقای دکتر حریریان
۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی93:
تغییر ساعت برگزاری کلاس فیزیکال 1 آقای دکتر حریریان
عدم برگزاری کلاس آمار در تاریخ 95/6/28
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۸ شهريور
قابل توجه دانشجویان ورودی93:
عدم برگزاری کلاس آمار در تاریخ 95/6/28
محل برگزاری کلاس فیزیولوژی و انگل شناسی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۴ شهريور
قابل توجه دانشجویان ورودی94:
محل برگزاری کلاس فیزیولوژی و انگل شناسی
عدم برگزاری کلاس شیمی دارویی1 در تاریخ 95/6/24
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ شهريور
قابل توجه دانشجویان ورودی93:
عدم برگزاری کلاس شیمی دارویی1 در تاریخ 95/6/24
عدم برگزاری کلاس انقلاب در تاریخ 95/6/23
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ شهريور
قابل توجه دانشجویان ورودی94:
عدم برگزاری کلاس انقلاب در تاریخ 95/6/23
عدم برگزاری کلاس شیمی دارویی1 در تاریخ 95/6/23
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ شهريور
قابل توجه دانشجویان ورودی93:
عدم برگزاری کلاس شیمی دارویی1 در تاریخ 95/6/23
برگزاری کلاس فیزیولوژی 2
۱۳۹۵ شنبه ۲۰ شهريور
قابل توجه دانشجویان گرامی:
برگزاری کلاس  فیزیولوژی 2
Close