جستجو:        
تعداد رکورد:311
زمان حذف اضطراری
۱۳۹۷ شنبه ۱۰ آذر
-
زمان حذف اضطراری
اطلاعیه درخصوص برگزاری کلاس زبان و ادبیات
۱۳۹۷ يکشنبه ۸ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 97
اطلاعیه درخصوص برگزاری کلاس زبان و ادبیات
آزمون تعیین سطح زبان
۱۳۹۷ يکشنبه ۸ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 97
آزمون تعیین سطح زبان
تاریخ حذف و اضافه
۱۳۹۷ چهارشنبه ۴ مهر
-
تاریخ حذف و اضافه
تاریخ و مکان برگزاری امتحانات تاریخ اسلام و دانش خانواده
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ خرداد
قابل توجه دانشجویان ورودی 95:
تاریخ و مکان برگزاری امتحانات تاریخ اسلام و دانش خانواده
تاریخ برگزاری امتحانات اندیشه اسلامی 2 ، متون اسلامی و دانش خانواده
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ خرداد
قابل توجه دانشجویان ورودی 96:
تاریخ برگزاری امتحانات اندیشه اسلامی 2 ، متون اسلامی و دانش خانواده
تاریخ و مکان برگزاری امتحان بیوشیمی عملی
۱۳۹۷ شنبه ۱۲ خرداد
قابل توجه دانشجویان ورودی 96
تاریخ و مکان برگزاری امتحان بیوشیمی عملی
تاریخ برگزاری امتحان شیمی آلی 2
۱۳۹۷ شنبه ۵ خرداد
قابل توجه دانشجویان
تاریخ برگزاری امتحان شیمی آلی 2
تاریخ برگزاری امتحان کمک های اولیه
۱۳۹۷ شنبه ۵ خرداد
قابل توجه دانشجویان ورودی 95:
تاریخ برگزاری امتحان کمک های اولیه
گروهبندی امتحان پایان ترم عملی گیاهان دارویی، دانشجویان داروسازی ورودی 94
۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت
قابل توجه دانشجویان
گروهبندی امتحان پایان ترم عملی گیاهان دارویی، دانشجویان داروسازی ورودی 94
Close