جستجو:        
تعداد رکورد:311
تغییر تاریخ امتحان پایان ترم درس فیزیک در داروسازی
۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت
قابل توجه دانشجویان ورودی 96
تغییر تاریخ امتحان پایان ترم درس فیزیک در داروسازی
گروهبندی امتحان میان ترم عملی گیاهان دارویی
۱۳۹۶ شنبه ۱۹ اسفند
قابل توجه دانشجویان داروسازی ورودی سال 94
گروهبندی امتحان میان ترم عملی گیاهان دارویی
محل برگزاری كلاسهاي تئوري كارآموزي
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۳ اسفند
قابل توجه دانشجویان ورودی 93:
محل برگزاری كلاسهاي تئوري كارآموزي
شرایط اخذ واحد پایان نامه1
۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند
قابل توجه دانشجویان
شرایط اخذ واحد پایان نامه1
تاریخ برگزاری امتحان پایان ترم درس ریاضی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ بهمن
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 1394 و ورودی 1396
تاریخ برگزاری امتحان پایان ترم درس ریاضی
محل برگزاری کلاس تاریخ اسلام و اندیشه اسلامی 2
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
قابل توجه دانشجویان ورودی 96
محل برگزاری کلاس تاریخ اسلام و اندیشه اسلامی 2
تاریخ برگزاری امتحان امتحان ویروس شناسی
۱۳۹۶ سه شنبه ۵ دي
قابل توجه دانشجویان ورودی 95
تاریخ برگزاری امتحان امتحان ویروس شناسی
تاریخ برگزاری امتحان پایان ترم ریاضی ورودی 94
۱۳۹۶ يکشنبه ۳ دي
قابل توجه دانشجویان ورودی 94
تاریخ برگزاری امتحان پایان ترم ریاضی ورودی 94
تاریخ برگزاری کلاس جبرانی مفردات پزشکی و فارماسیوتیکس 3
۱۳۹۶ يکشنبه ۳ دي
قابل توجه دانشجویان ورودی 93
تاریخ برگزاری کلاس جبرانی مفردات پزشکی و فارماسیوتیکس 3
عدم برگزاری کلاس مواد خوراکی و رژیم های درمانی در تاریخ 96/9/29
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ آذر
قابل توجه دانشجویان ورودی 91
عدم برگزاری کلاس مواد خوراکی و رژیم های درمانی در تاریخ 96/9/29
Close