جستجو:        
تعداد رکورد:311
عدم برگزاری کلاس فارماسیوتیکس 3 در تاریخ 96/9/22
۱۳۹۶ شنبه ۱۸ آذر
قابل توجه دانشجویان ورودی 93:
عدم برگزاری کلاس فارماسیوتیکس 3 در تاریخ 96/9/22
زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری
۱۳۹۶ شنبه ۱۱ آذر
قابل توجه دانشجویان گرامی:
زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری
عدم برگزاری کلاس بیوفارماسی در تاریخ 96/9/12
۱۳۹۶ شنبه ۱۱ آذر
قابل توجه دانشجویان ورودی 91:
عدم برگزاری کلاس بیوفارماسی در تاریخ 96/9/12
تاریخ برگزاری امتحان امتحان فیزیولوژی 1
۱۳۹۶ سه شنبه ۷ آذر
قابل توجه دانشجویان ورودی 95:
تاریخ برگزاری امتحان امتحان فیزیولوژی 1
عدم برگزاری کلاس شیمی دارویی 3 در تاریخ 96/9/8
۱۳۹۶ سه شنبه ۷ آذر
قابل توجه دانشجویان ورودی 93:
عدم برگزاری کلاس شیمی دارویی 3 در تاریخ 96/9/8
عدم برگزاری کلاس میکروب و ویروس امروز مورخ 96/7/17
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۷ مهر
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 95 :
عدم برگزاری کلاس میکروب و ویروس امروز مورخ 96/7/17
عدم برگزاری کلاس اخلاق در داروسازی و مدیریت و اقتصاد در تاریخ 96/6/28
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۷ شهريور
قابل توجه دانشجویان ورودی 91:
عدم برگزاری کلاس اخلاق در داروسازی و مدیریت و اقتصاد در تاریخ 96/6/28
عدم برگزاری کلاس کنترل میکروبی نظری در تاریخ 96/6/27
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۷ شهريور
قابل توجه دانشجویان ورودی 91:
عدم برگزاری کلاس کنترل میکروبی نظری در تاریخ 96/6/27
ثبت نام در آزمون علوم پایه
۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
قابل توجه دانشجویان مشمول علوم پایه:
ثبت نام در آزمون علوم پایه
تغییرساعت برگزاری امتحان پایان ترم شیمی آلی1
۱۳۹۶ شنبه ۲۷ خرداد
قابل توجه دانشجویان ورودی 95:
تغییرساعت برگزاری امتحان پایان ترم شیمی آلی1
Close