جستجو:        
تعداد رکورد:311
تاریخ برگزاری امتحان بیوشیمی عملی
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ خرداد
قابل توجه دانشجویان ورودی 95
تاریخ برگزاری امتحان بیوشیمی عملی
تاریخ و محل برگزاری امتحان پایان ترم اندیشه اسلامی 2 و متون اسلامی
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ خرداد
قابل توجه دانشجویان ورودی95:
تاریخ و محل برگزاری امتحان پایان ترم اندیشه اسلامی 2 و متون اسلامی
تاریخ برگزاری امتحان پایان ترم سم شناسی عملی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد
قابل توجه دانشجویان ورودی 92
تاریخ برگزاری امتحان پایان ترم سم شناسی عملی
برگزاری کلاس جبرانی فارماکوگنوزی در تاریخ 96/03/06
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
قابل توجه دانشجویان ورودی 92:
برگزاری کلاس جبرانی فارماکوگنوزی در تاریخ 96/03/06
گروهبندی امتحان پایان ترم عملی گیاهان دارویی
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۴ ارديبهشت
قابل توجه دانشجویان داروسازی ورودی سال 93
گروهبندی امتحان پایان ترم عملی گیاهان دارویی
تغییر ساعت برگزاری امتحان فیزیولوژی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت
قابل توجه دانشجویان ورودی 94:
تغییر ساعت برگزاری امتحان فیزیولوژی
تغییر ساعت برگزاری کلاس داروسازی هسته ای
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۹ ارديبهشت
قابل توجه دانشجویان ورودی 91:
تغییر ساعت برگزاری  کلاس داروسازی هسته ای
عدم برگزاری کلاس شیمی دارویی 3 در تاریخ 96/2/13
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۱ ارديبهشت
قابل توجه دانشجویان ورودی 92:
عدم برگزاری کلاس شیمی دارویی 3 در تاریخ 96/2/13
عدم برگزاری کلاس فارماسیوتیکس 2 در تاریخ 96/2/11
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت
قابل توجه دانشجویان ورودی 93:
عدم برگزاری کلاس فارماسیوتیکس 2 در تاریخ 96/2/11
تاریخ برگزاری کلاس جبرانی گیاهان دارویی
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ اسفند
قابل توجه دانشجویان ورودی 93
تاریخ برگزاری کلاس جبرانی گیاهان دارویی
Close