جستجو:        
تعداد رکورد:311
تغییر ساعت برگزاری کلاس سم شناسی عملی
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ اسفند
قابل توجه دانشجویان ورودی 92
تغییر ساعت برگزاری  کلاس سم شناسی عملی
گروهبندی امتحان میان ترم عملی گیاهان دارویی
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ اسفند
قابل توجه دانشجویان داروسازی ورودی سال 93
گروهبندی امتحان میان ترم عملی گیاهان دارویی
تاریخ برگزاری کلاسهای تقویتی علوم پایه
۱۳۹۵ سه شنبه ۳ اسفند
قابل توجه دانشجویان مشمول علوم پایه:
تاریخ برگزاری کلاسهای تقویتی علوم پایه
مکان برگزاری کلاس ریاضیات
۱۳۹۵ دوشنبه ۲ اسفند
قابل توجه دانشجویان ورودی 95:
مکان برگزاری کلاس ریاضیات
عدم برگزاری کلاس کشت سلولی در تاریخ 95/11/18
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۷ بهمن
قابل توجه دانشجویان ورودی 92
عدم برگزاری کلاس کشت سلولی در تاریخ 95/11/18
مکان برگزاری کلاس فیزیک و بیولوژی مولکولی در تاریخ 95/11/10
۱۳۹۵ شنبه ۹ بهمن
قابل توجه دانشجویان ورودی 95:
مکان برگزاری کلاس فیزیک و بیولوژی مولکولی در تاریخ 95/11/10
عدم برگزاری کلاس وازه شناسی در تاریخ 95/11/10
۱۳۹۵ شنبه ۹ بهمن
قابل توجه دانشجویان ورودی 93:
عدم برگزاری کلاس وازه شناسی در تاریخ 95/11/10
تاریخ و محل برگزاری امتحان انگل شناسی
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ دي
قابل توجه دانشجویان ورودی 94:
تاریخ و محل برگزاری امتحان انگل شناسی
برگزاری کلاس جبرانی شیمی آلی 2 در تاریخ 95/10/14
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ دي
قابل توجه دانشجویان ورودی 94:
برگزاری کلاس جبرانی شیمی آلی 2 در تاریخ 95/10/14
اطلاعیه مهم ....برگزاری امتحان شیمی عمومی عملی در تاریخ 95/10/12
۱۳۹۵ شنبه ۱۱ دي
قابل توجه دانشجویان ورودی 95:
اطلاعیه مهم ....برگزاری امتحان شیمی عمومی عملی در تاریخ 95/10/12
Close