جستجو:        
تعداد رکورد:2
اولین جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان کلیه دانشجویان در سال 1396
۱۳۹۶ شنبه ۲۰ خرداد
اولین جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان کلیه دانشجویان در تاریخ 96/2/10 ساعت 11 در دانشکده داروسازی پردیس بین الملل برگزار گردید
اولین جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان کلیه دانشجویان در سال 1396
اولين جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان با رئيس دانشكده در سال 93
۱۳۹۳ شنبه ۲۰ ارديبهشت
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشکده داروسازی پردیس بین الملل با ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر سادات ابراهیمی و سرپرست معاونت محترم آموزش جناب آقای دکتر منصف اصفهانی
اولين جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان با رئيس دانشكده در سال 93
Close