جستجو:        
تعداد رکورد:165
برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو راضیه غلامپور
۱۳۹۹ شنبه ۲۳ اسفند
-
برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو راضیه غلامپور
برگزاری مراسم دفاعیه خانم سیده مهسا حسینی طهرانی
۱۳۹۹ شنبه ۲۳ اسفند
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم سیده مهسا حسینی طهرانی
برگزاری مراسم دفاعیه خانم فائزه خدابنده لو
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم فائزه خدابنده لو
برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو فاطمه زرین قلم
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند
-
برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو فاطمه زرین قلم
برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو فائقه قیومی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند
-
برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو فائقه قیومی
برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو نگین امین زاده جهرمی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند
-
برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو نگین  امین زاده جهرمی
برگزاری مراسم دفاعیه در روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند
مراسم دفاعیه خانمها راضیه غلامپور و سیده مهسا حسینی طهرانی روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20 برگزار می گردد...
برگزاری مراسم دفاعیه در روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20
برگزاری مراسم دفاعیه خانم لیلا باغانی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم لیلا باغانی
برگزاری مراسم دفاعیه دانشجویان در روز سه شنبه مورخ 1399/12/19
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند
مراسم دفاعیه خانمها نگین امین زاده جهرمی، فائقه قیومی، فاطمه زرین قلم و فائزه خدابنده لو روز سه شنبه مورخ 1399/12/219 برگزار می گردد...
برگزاری مراسم دفاعیه دانشجویان در روز سه شنبه مورخ 1399/12/19
برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو امیر محمد محمودیان
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ اسفند
-
برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو امیر محمد محمودیان
Close