جستجو:        
تعداد رکورد:21
جدول زمانی جلسات شورای پژوهشی جهت بررسی پایان نامه های دانشجویی در سال1398
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۹ فروردين
قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم
جدول زمانی جلسات شورای پژوهشی جهت  بررسی پایان نامه های دانشجویی در سال1398
تکمیل پرونده پژوهشی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ دي
قابل توجه دانشجویان
تکمیل پرونده پژوهشی
اطلاعیه مهم پایان نامه ها
۱۳۹۷ شنبه ۲۱ مهر
-
اطلاعیه مهم پایان نامه ها
ثبت نمره پایان نامه 1
۱۳۹۷ دوشنبه ۱ مرداد
قابل توجه دانشجویان گرامی
ثبت نمره پایان نامه 1
ثبت پروپوزال جهت دانشجويان تحصيلات تكميلي
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۹ تير
قابل توجه كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي
ثبت پروپوزال جهت دانشجويان تحصيلات تكميلي
شرایط اخذ واحد پایان نامه 1 و 2 در سال 97
۱۳۹۷ شنبه ۲۲ ارديبهشت
قابل توجه دانشجویان
شرایط اخذ واحد پایان نامه 1 و 2 در سال 97
شرایط اخذ واحد پایان نامه 1
۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند
قایل توجه دانشجویان
شرایط اخذ واحد پایان نامه 1
قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه1 خود را اخذ نموده اند
۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
قابل توجه دانشجویان
قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه1 خود را اخذ نموده اند
جدول زمانی جلسات شورای پژوهشی جهت بررسی پایان نامه های دانشجویی در سال 1396
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ فروردين
قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم
جدول زمانی جلسات شورای پژوهشی جهت  بررسی پایان نامه های دانشجویی در سال 1396
قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه 1 را اخذ نموده اند
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ آبان
دانشجویانی که واحد پایان نامه یک را اخذ نموده اند باید تا قبل از حذف اضطراری نسبت به تصویب پروپوزال خود اقدام نمایند
قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه 1 را اخذ نموده اند
Close