جستجو:        
تعداد رکورد:659
جداول ارائه واحدهای تربیت بدنی 1 و2 به دانشجویان طی نیمسال دوم تحصیلی 98-1397
۱۳۹۷ شنبه ۶ بهمن
با عنایت به برنامه ریزی‌های صورت گرفته در اداره آموزش این مدیریت، بدینوسیله جداول ارائه واحدهای تربیت بدنی 1 و2 به دانشجویان طی نیمسال دوم تحصیلی 98-1397 به شرح زیر اعلام می گردد.
جداول ارائه واحدهای تربیت بدنی 1 و2 به دانشجویان طی نیمسال دوم تحصیلی 98-1397
قابل توجه دانشجوياني كه در نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 در دانشگاه علوم پزشكي تهران ميهمان مي باشند.
۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن
-
قابل توجه دانشجوياني كه در نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 در دانشگاه علوم پزشكي تهران ميهمان مي باشند.
دهمین جشنواره فرهنگی کارکنان و اعضا هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
فراخوان دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ
دهمین جشنواره فرهنگی کارکنان و اعضا هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت اساتید،کارکنان و دانشجویان دانشگاهای علوم پزشکی کشور
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ دي
-
بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت اساتید،کارکنان و دانشجویان دانشگاهای علوم پزشکی کشور
برگزاری مراسم دفاعیه خانم مهشاد خواستار بروجنی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۲ دي
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم مهشاد خواستار بروجنی
فرآیند مالی نیمسال دوم سال تحصیلی98-97
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ دي
قابل توجه تمامي دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران
فرآیند مالی نیمسال دوم سال تحصیلی98-97
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم مهشاد خواستار بروجنی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ دي
-
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم مهشاد خواستار بروجنی
برگزاری مراسم دفاعیه خانم سپیده ایزدیان
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۰ دي
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم سپیده ایزدیان
برگزاری مراسم دفاعیه خانم سپیده ایزدیان
۱۳۹۷ يکشنبه ۹ دي
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم سپیده ایزدیان
برگزاری مراسم دفاعیه خانم ژوان فدایی
۱۳۹۷ شنبه ۸ دي
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم ژوان فدایی
Close