کد: 15652      تعداد بازدید : 4396

 

 

 

آزمايشگاه فارماكوگنوزي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل در سال 1390 جهت برگزاري درس عملي فارماكوگنوزي تاسيس گرديد. باتوجه به حجم زیاد استفاده از مواد شيميايي وحلالهاي مختلف در برگزاري كلاس عملي اين درس، جهت ارتقاء سطح ایمنی، سلامت و سهولت کار دانشجویان، این آزمایشگاه مجهز به تعداد زیادی هود شده است.

 

 اهداف تخصصي

  1.  برگزاري كلاسهاي عملي درس مفردات پزشكي(فارماكوگنوزي)
  2.  انجام امور مربوطه به پايان نامه ها وطرحهاي تحقيقاتي وپژوهشي
  3.  برگزاري كارگاهها و ساير خدمات

 

 تعدادي از دستگاههاي مورد استفاده در اين آزمايشگاه به شرح ذيل مي باشد:

 

     

   دستگاه تقطيردرخلاء (روتاري)دارای سنسور حرارتی حساس       دستگاه تقطیر در خلا (روتاری) به همراه  سيستم كنترل كننده خلاء 

                                                

    

اسپکتروفتومتر                                                سانتریفیوژ

 

 

     

دستگاه لامپ UV                                      حمام آب دیجیتالی (بن ماری)

 

    

آون فن دار دیجیتالی                                           ترازوی دقیق

کوره الکتریکی

 

 

  

 

 

Close