تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور    تعداد بازدید : 8699

ورودي 96

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

   

فیزیولوژی (2واحد عملی)، نيمسال چهارم رشته داروسازي ورودي 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه              
               

 

 

Close