تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت    تعداد بازدید : 8082

ورودي 96

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

اصول خدمات بهداشتی (1واحد نظری)، نيمسال چهارم رشته داروسازي ورودي 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

شنبه

27

11

97

خانم دکتر خاتمی

13-15

 

تعریف سلامت و بهداشت عمومی

شنبه

4

12

97

خانم دکتر خسروی

13-15

 

بهداشت خانواده - بهداشت مدارس

شنبه

11

12

97

خانم دکتر خوجه نصیری

13-15

 

کلیات بهداشت حرفه ای اکولوژی

شنبه

18

12

97

خانم دکتر خیل تاش

13-15

 

نقش دارو ساز در مراقبتهای اولیه بهداشتی

شنبه

25

12

97

خانم دکتر دبیران

13-15

 

شاخصهای سلامت نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ایران و جهان سازمانهای بین المللی بهداشت

شنبه

17

1

98

خانم  دکتر دبیران

13-15

 دکترنصیری

اصول پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر *STI

شنبه

24

1

98

آقای دکتر میثمی

13-15

 

بهداشت محیط ( آب - هوا- خاک )

شنبه

31

1

98

خانم دکتر صدیق

13-15

 

اصول آموزش بهداشت سبک زندگی سالم و اصول بهداشت روانی

 

ایمونولوژی پایه (3 واحد نظری)، نيمسال چهارم رشته داروسازي ورودي 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

شنبه

27

11

97

دکتر شريف

8-10

 

سلولها و اعضای لنفاوی

یکشنبه

28

11

97

دکتر شریف

8-10

 

آنتی ژن

شنبه

4

12

97

دكتر شريف

8-10

 

آنتي بادی

یکشنبه

5

12

97

دکتر رجايي

8-10

 

واکنشهای آنتی ژن – آنتی بادی

شنبه

11

12

97

دکتر حاجتی

8-10

د کتررجايي

سايتوكاين

یکشنبه

12

12

97

دكترایزد

8-10

د کتررجايي 

كمپلمان

شنبه

18

12

97

دكتر اميرزرگر

8-10

دکتر ایزد 

سيستم سازگاري نسجيMHCو عرضه آنتي ژن

یکشنبه

19

12

97

دکتر رجايي

8-10

 دکتر حاجتی

پاسخ هاي ايمني ذاتي و التهاب

شنبه

24

1

98

دكتر ايزد

8-10

 

بيولوژي و عملكرد لنفوسيت هاي B ( ايمني همورال)

یکشنبه

25

1

98

دکتر ایزد

8-10

 

بيولوژي و عملكرد لنفوسيتهاي T( ايمني سلولي)

شنبه

7

2

98

دكتر وجگاني

8-10

 

تولرانس

یکشنبه

8

2

98

دکتر وجگانی

8-10

 

خود ايمني 

شنبه

14

2

98

دکتر رضايي

8-10

 

ازدياد حساسيت ها

یکشنبه

15

2

98

دکتر وجگاني

8-10

 

ايمني مخاطي

شنبه

21

2

98

دکتر نيكنام

8-10

 

  واكسن

یکشنبه

22

2

98

دکتر نوربخش

8-10

 

ايمونولوژي بيماريهاي عفوني

شنبه

28

2

98

دکتر حاجتي

8-10

 

ايمونولوژي سرطان

یکشنبه

29

2

98

دکتر امیرزرگر

8-10

 

ايمونوهماتولوژي

شنبه

11

3

98

دکتر نيكنام

8-10

 

ايمونولوژي پيوند

یکشنبه

12

3

98

دكتر نيكنام

8-10

 

ايمونوفارماكولوژي

شنبه

18

3

98

دكتر رضايي

8-10

 

نقص ايمني

یکشنبه

19

3

98

دکتر نوربخش

8-10

 

نورو ايمونو آندوكرين

شنبه

25

3

98

دکتر شريف

8-10

 

توليد فراورده ها در ايمونولوژي

 

گیاهان دارویی(2واحد نظری)،نیمسال چهارم رشته داروسازی ورودی 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه

14

11

97

دکتر دلنوازی

12-10

 

کلیات (تبیین جایگاه گیاهان دارویی)، تعاریف و اصطلاحات خاص گیاهان دارویی، اصول طبقه بندی گیاهان دارویی

سه شنبه 16 11 97 دکتر دلنوازی 8-12    

یکشنبه

21

11

97

دکتر دلنوازی

12-10

 

آشنایی با مورفولوژی گیاهی

یکشنبه

28

11

97

دکتر دلنوازی

13-15

 

آشنایی با مورفولوژی گیاهی

یکشنبه

5

12

97

دکتر دلنوازی

10-12

 

آشنایی با مورفولوژی گیاهی

یکشنبه

12

12

97

دکتر دلنوازی

10-12

 

گونه های مهم دارویی از گروه آلگها و قارچ ها، سرخس ها، دم اسبیان و پنجه گرگیان وبازدانگان، شناسایی و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

19

12

97

دکتر دلنوازی

10-12

 

گونه های مهم دارویی از گروه تک لپه ای ها، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

دوشنبه

20

12

97

دکتر دلنوازی

8-10

 

گونه های مهم دارویی از گروه تک لپه ای ها، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

18

1

98

دکتر دلنوازی

10-12

 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های بدون گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

18

1

98

دکتر وزیریان

8-10

 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های بدون گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه 25 1 98 دکتر وزیریان 10-12    

یکشنبه

1

2

98

دکتر وزیریان

12-10

 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های جدا گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

8

2

98

دکتر وزیریان

12-10

 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های جدا گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

15

2

98

دکتر وزیریان

12-10

 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های جدا گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

22

2

98

دکتر وزیریان

12-10

 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های پیوسته گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

29

2

98

دکتر وزیریان

12-10

 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های پیوسته گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

12

3

98

دکترتوفیقی

12-10

 

تقسیم بندی گیاهان دارویی بر اساس کاربرد در بیماری ها (سیستم اعصاب ، سیستم قلبی عروقی و تنفسی)

یکشنبه

19

3

98

دکترتوفیقی

12-10

 

تقسیم بندی گیاهان دارویی بر اساس کاربرد در بیماری ها (سیستم گوارشی، ادراری تناسلی، پوست و ...)

 

فیزیولوژی 2  (4واحد نظری)، نيمسال چهارم رشته داروسازي ورودي 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

شنبه

13

11

97

دکتر سیفی

 

 

کلیه

دوشنبه

15

11

97

دکتر سیفی

 

 

کلیه

شنبه

20

11

97

 

-

 

0

دوشنبه

22

11

97

 

-

 

0

شنبه 27 11 97 دکتر سیفی 10-12    

یکشنبه

28

11

97

دکترسیفی

10-12

 

کلیه

دوشنبه 29 11 97 دکترسیفی 10-12    

شنبه

4

12

97

دکترسیفی

10-12

 

کلیه

دوشنبه

6

12

97

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

شنبه

11

12

97

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

دوشنبه

13

12

97

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

شنبه

18

12

97

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

دوشنبه

20

12

97

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

شنبه

17

1

98

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

دوشنبه

19

1

98

دکتر پرویز

12-14

 

اعصاب

شنبه

24

1

98

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

دوشنبه

26

1

98

دکتر پرویز

 

 

اعصاب

شنبه

31

1

98

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

دوشنبه

2

2

98

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

شنبه

7

2

98

دکتر فقیهی

 

 

غدد

دوشنبه

9

2

98

دکتر فقیهی

 

 

غدد

شنبه

14

2

98

دکتر فقیهی

 

 

غدد

دوشنبه

16

2

98

دکتر فقیهی

 

 

غدد

شنبه

21

2

98

دکتر اصحابی

 

 

تولید مثل

دوشنبه

23

2

98

دکتر اصحابی

 

 

تولید مثل

شنبه

28

2

98

دکتر اصحابی

 

 

تولید مثل

دوشنبه

30

2

98

دکتر نبوی زاده

 

 

غدد

شنبه

4

3

98

دکتر نبوی زاده

 

 

غدد

دوشنبه

6

3

98

دکتر نبوی زاده

 

 

غدد

شنبه

11

3

98

فیزیولوژی

 

 

حواس ویژه

دوشنبه

13

3

98

دکتر رنجبران

 

 

حواس ویژه

شنبه

18

3

98

دکتر رنجبران

 

 

حواس ویژه

دوشنبه

20

3

98

دکتر رنجبران

 

 

حواس ویژه

 

کمکهای اولیه (1واحد نظری)، نيمسال چهارم رشته داروسازي ورودي 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

دوشنبه

29

11

97

دکترطلاساز

8-10

 

فیزیولوژی ارگانهای حیاتی

دوشنبه

6

12

97

دکترطلاساز

8-10

 

احیای قلبی-ریوی

دوشنبه

13

12

97

دکترفقیهی

8-10

 

احیای نوزادان

دوشنبه

20

12

97

دکترخویی

8-10

 

کمکهای اولیه درشوک

دوشنبه

19

1

98

دکترخویی

8-10

 

کمکهای اولیه درمسمومیتهای دارویی

دوشنبه

26

1

98

دکترهنرمند

8-10

 

کمکهای اولیه  د رمسمومیت باگازها واستنشاق دود

دوشنبه

2

2

98

دکترمحبی

8-10

 

کمکهای اولیه درخونریزی ها

دوشنبه

9

2

98

دکترجهانگرد

8-10

 

کمکهای اولیه درسوختگیها

دوشنبه

16

2

98

دکترجهانگرد

8-10

 

کمکهای اولیه د رآسیبهای محیطی وانتقال مصدوم

دوشنبه

23

2

98

دکترامینی

8-10

 

کمکهایاولیهدربرقگرفتگیواختلالاتدما

دوشنبه

30

2

98

دکترامینی

8-10

 

برخوردبابیمارباکاهشسطحهوشیاری

دوشنبه

6

3

98

دکترصادقی

8-10

 

تجهیزات پزشکی وتزریقات

دوشنبه

13

3

98

دکترتراز

8-10

 

کمکهای اولیه درگزشها

 

گیاهان دارویی(1 واحد عملي)، نيمسال چهارم رشته داروسازي ورودي 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

نام گروه

موضوع

سه شنبه

16

11

97

دکتر دلنوازی

13-17

 

اصول آماده سازی پودر گیاهان جهت انجام خرده نگاری، روش ثبت مشخصات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک پودر گیاهان دارویی، خرده نگاری پودرهای نشاسته با منشاء گیاهی متفاوت

سه شنبه

23

11

97

دکتر دلنوازی

13-17

 

خرده نگاری پودر سنا و نعنا فلفلی

سه شنبه

30

11

97

دکتر وزیریان

13-17

 

خرده نگاری پودر داتوره و رازیانه

سه شنبه

7

12

97

دکتر ادهمی

13-17

 

خرده نگاری پودر  همیشه بهار و شاهدانه

سه شنبه

14

12

97

دکتر ادهمی

13-17

 

خرده نگاری پودر دارچین و شیرین بیان

سه شنبه

21

12

97

دکتر ادهمی دکتر دلنوازی 

13-17

 

امتحان بخش اول

سه شنبه

20

1

98

دکتردلنوازی

13-17

 

روش تهیه نمونه هرباریومی، شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی کاج، بسپایک، پرسیاوش، افدرا، دم اسب، بید، شاهدانه، گزنه، بلوط

سه شنبه

27

1

98

دکتر وزیریان

13-15

 

شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی کرچک، خشخاش، خاکشیر، قدومه شیرازی، قدومه شهری، شاهتره، پنیرک، ختمی رسمی، ختمی زینتی، چای سبز

سه شنبه

3

2

98

دکتر وزیریان

13-15

 

شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی اسفند، عناب، شیرین بیان، گون(کتیرا)، خارشتر (ترنجبین)، سنا ایرانی، سنا مکی، مورد، اوکالیپتوس

سه شنبه

10

2

98

دکتر وزیریان

13-15

 

شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی رازیانه، شوید، گشنیز، زیره سبز، زیره کوهی، زیره سیاه، زنیان، انیسون، گلپر

سه شنبه

17

2

98

دکترادهمی

13-15

 

 

سه شنبه

24

2

98

دکترادهمی

13-15

 

شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی قره قات، نعنا دشتی، نعنا فلفلی، آویشن شیرازی، آویشن باغی، بادرنجبویه( ملیس، آسپروگو)، بارهنگ، بارهنگ سرنیزه ای، اسفرزه

سه شنبه

31

2

98

دکتر دلنوازی

13-15

 

آشنایی با هرباریوم و هربوراتوم، بازدید از باغ گیاهان دارویی

سه شنبه

7

3

98

 

13-15

 

امتحان بخش دوم

 

فارماسیوتیکس1  (3 واحد نظری)، نيمسال چهارم رشته داروسازي ورودي 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

سه شنبه

23

11

97

دکتر گیلانی

8-12

 

آشنایی با اشکال دارویی

سه شنبه

30

11

97

دکتر گیلانی

8-12

 

بسته بندی فرآورده های دارویی

سه شنبه

7

12

97

دکتر گیلانی

8-12

 

تحقیق و توسعه در علوم دارویی

سه شنبه

14

12

97

دکتر گیلانی

8-12

 

آشنایی با منابع اطلاع رسانی در علوم دارویی

سه شنبه

21

12

97

دکتر روح الامینی

8-12

 

تاریخچه داروسازی

سه شنبه

20

1

98

دکتر روح الامینی

8-12

 

آشنایی با مجلات داروسازی

سه شنبه

27

1

98

دکتر صدرایی

8-12

 

تعریف و نامگذاری داروها- محاسبات مورد نیاز برای تعیین دوزاژ و ساخت یک شکل دارویی

سه شنبه

3

2

98

دکتر صدرایی

8-12

 

آشنایی با راه های تجویز داروها (1)

 

شیمی تجزیه  (3 واحد نظری)، نيمسال چهارم رشته داروسازي ورودي 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

چهارشنبه

17

11

97

دکتر سوری

8-10

 

تعاریف، مفاهیم و خطاها در تجزیه شیمیایی

چهارشنبه

17

11

97

دکتر سوری

10-12

 

روش های بیان غلظت 1

چهارشنبه

24

11

97

دکتر سوری

8-10

 

روش های بیان غلظت 2

چهارشنبه

24

11

97

دکتر سوری

10-12

 

روش های تیتراسیون 1

چهارشنبه

1

12

97

دکتر سوری

8-10

 

روش های تیتراسیون 2

چهارشنبه

1

12

97

دکتر سوری

10-12

 

اصول تیتراسیون های خنثی شدن 1

چهارشنبه

8

12

97

دکتر سوری

8-10

 

اصول تیتراسیون های خنثی شدن 2

چهارشنبه

8

12

97

دکتر سوری

10-12

 

سیستم های اسید و باز پیچیده 1

چهارشنبه

15

12

97

دکتر سوری

8-10

 

سیستم های اسید و باز پیچیده 2

چهارشنبه

15

12

97

دکتر سوری

10-12

 

کاربرد تیتراسیون های خنثی شدن 1

چهارشنبه

22

12

97

دکتر سوری

8-10

 

کاربرد تیتراسیون های خنثی شدن 2

چهارشنبه

22

12

97

دکتر سوری

10-12

 

کاربرد تیتراسیون های خنثی شدن 3

چهارشنبه

21

1

98

دکتر برازنده

8-10

 

تیتراسیون بر پایه تشکیل رسوب 1

چهارشنبه

21

1

98

دکتر برازنده

10-12

 

تیتراسیون بر پایه تشکیل رسوب 2

چهارشنبه

28

1

98

دکتر برازنده

8-10

 

تیتراسیون بر پایه تشکیل رسوب 3

چهارشنبه

28

1

98

دکتر برازنده

10-12

 

تیتراسیون برپایه تشکیل کمپلکس 1

چهارشنبه

4

2

98

دکتر برازنده

8-10

 

تیتراسیون برپایه تشکیل کمپلکس 2

چهارشنبه

4

2

98

دکتر برازنده

10-12

 

تیتراسیون برپایه تشکیل کمپلکس 3

چهارشنبه

11

2

98

دکتر برازنده

8-10

 

تیتراسیون های اکسیداسیون و احیا 1

چهارشنبه

11

2

98

دکتر برازنده

10-12

 

تیتراسیون های اکسیداسیون و احیا 2

چهارشنبه

18

2

98

دکتر برازنده

8-10

 

تیتراسیون های اکسیداسیون و احیا 3

چهارشنبه

18

2

98

دکتر برازنده

10-12

 

تیتراسیون های اکسیداسیون و احیا 4

چهارشنبه

25

2

98

دکتر برازنده

8-10

 

روش های وزن سنجی 1

چهارشنبه

25

2

98

دکتر برازنده

10-12

 

روش های وزن سنجی 2

 

شیمی تجزیه (1واحد عملی)، نيمسال چهارم رشته داروسازي ورودي 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

چهارشنبه

17

11

97

دکتر سوری

13-17

 

جلسه اول- تهیه محلول اسید و باز و استاندارد کردن باز

چهارشنبه

24

11

97

دکتر سوری

13-17

 

جلسه دوم-  استاندارد کردن اسید کلریدریک و سدیم هیدروکساید

چهارشنبه

1

12

97

دکتر سوری

13-17

 

جلسه سوم-  تعیین مقدار اسید سالیسیلیک و سرکه

چهارشنبه

8

12

97

دکتر سوری

13-17

 

جلسه چهارم-   تعیین مقدار سدیم کربنات- تعیین مقدار منیزیم هیدروکساید در فراورده

چهارشنبه

15

12

97

دکتر سوری

13-17

 

جلسه پنجم-    تعیین مقدار کربنات و بی کربنات

چهارشنبه

22

12

97

دکتر سوری

13-17

 

جلسه ششم- تعیین مقدار آسپرین

چهارشنبه

21

1

98

دکتر برازنده

13-17

 

جلسه هفتم- تیتراسیون اکسید و احیا(منگانومتری)

چهارشنبه

28

1

98

دکتر برازنده

17-13

 

جلسه هشتم- تیتراسیون اکسید و احیا (یدومتری)

چهارشنبه

4

2

98

دکتر برازنده

17-13

 

جلسه نهم- تیتراسیون رسوبی (موهر)

چهارشنبه

11

2

98

دکتر برازنده

17-13

 

جلسه دهم - تیتراسیون رسوبی (ولهارد)

چهارشنبه

18

2

98

دکتر برازنده

17-13

 

جلسه یازدهم- تیتراسیون تشکیل کمپلکس (اندازه گیری همزمان و رسوب گیری)

چهارشنبه

25

2

98

دکتر برازنده

17-13

 

جلسه دوازدهم- تیتراسیون تشکیل کمپلکس (اندازه گیری همزمان و تغییر pH)

 

ایمونولوژی (2واحد عملی)، نيمسال چهارم رشته داروسازي ورودي 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

دو شنبه

13 

 12

97 

خانم نجفی 

 13-17

 

مقدمات ،پرسيپيتاسيون 
دو شنبه 20 12 97 دکتر جعفرزاده 13-17  
آگلوتيناسيون
Wright-coombs wright – 2ME-CRP- RF
دو شنبه 26 1 98 دکتر میرزائی 13-17  
نوتراليزاسيون 
(ASO)
دو شنبه 2 2 98 دکتر امینی 13-17   ايمونوفلورسانس ، فلوسايتومتري
دو شنبه 9 9 98 دکتر لطیفی 13-17   فاگوسیتوز
دو شنبه 16 2 98 دکتر صالحی 13-17  
آزمونهای مولکولی 
(استخراجDNA,PCR)
دو شنبه 23 2 98 دکتر انصاری پور 13-17   تكنيكهاي جدا سازي  سلولها لمفوسايتوتوكسيستي (HLA )
دو شنبه 30 2 98 دکتر میرزائی 13-17  
هماگلوتیناسیون
ABO- RH-  ‍‍Cross matching
دو شنبه 6 3 98       الایزا
دو شنبه 13 3 98       امتحان پایان ترم 

 

فیزیولوژی (2واحد عملی)، نيمسال چهارم رشته داروسازي ورودي 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه 

 5

12

97

دکتر رنجبران

 13-17

 

 

یکشنبه 12 12 97 دکتر رنجبران 13-17    
یکشنبه 19 12 97 دکتر رنجبران 13-17    
یکشنبه 18 12 97 دکتر اصحابی 13-17    
یکشنبه 25 1 98 دکتر اصحابی 13-17    

 

 

Close