تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور    تعداد بازدید : 7846

ورودی 93

 

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

  

کنترل میکروبی  (1 واحد عملی)، نيمسال دهم رشته داروسازي ورودي 93

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

دوشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه              
               

 

 

 

 

 

 

 

 

Close