تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ فروردين    تعداد بازدید : 7445

ورودی 93

 

 

 

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

بیوفارماسی (3واحد نظری)، نيمسال دهم رشته داروسازي ورودي 93

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

شنبه

27

11

97

دکتر اردکانی

8-12

 

مفهوم بيوفارماسي، فارماكوكينتيك،تعاريف،منحني غلظت زمان
مکانیسمهای انتقال دارو

شنبه

4

12

97

دکتر اردکانی

8-12

 

مفهوم بیوفارماسی و عوامل فیزیولوژیک  موثر در جذب داروها
عوامل بيوفارماسيوتيکس موثر در طراحی اشکال دارویی

دوشنبه 6 12 97 دکتر اردکانی 8-12    

شنبه

11

12

97

دکتر اردکانی

8-12

 

عوامل بيوفارماسيوتيکس موثر در طراحی اشکال دارویی
مباحث ریاضی وآماری مرتبط با فارماکوکینتیک

شنبه

18

12

97

دکتر اردکانی

 8-12

 

سيستم هاي بخشي : يك بخشي عروقي(اصول و مفاهیم)

شنبه

25

12

97

دکتر اردکانی

8-12

 

سيستم هاي بخشي : يك بخشي غير عروقي

شنبه

17

1

98

دکتر اردکانی

8-12

 

سيستم هاي دوبخشي عروقي

شنبه

24

1

98

دکتر رویینی

8-12

 

تعیين پارامترهاي فارماكوكينتيكي با استفاده از داده هاي ادراري

شنبه

7

2

98

دکتر رویینی

8-12

 

حذف و دفع داروها و کليرانس كبدي و كليوي

شنبه

14

2

98

دکتر رویینی

8-12

 

تزريق وريدي با سرعت ثابت (Infusion)

شنبه

21

2

98

دکتر رویینی

8-12

 

فارماکوکینتیک دوزهای مکرر

شنبه

28

2

98

دکتر رویینی

8-12

 

فراهمی زیستی و هم ارزی حیاتی

شنبه

4

3

98

دکتر صدرای

8-12

 

فارماكوكينتيك غير خطي

شنبه

11

3

98

دکتر صدرای

8-12

 

متابولیسم

یکشنبه

12

3

98

دکتر صدرای

8-12

 

TDM فارماکوژنتيک , استرئوشیمی , فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک و

شنبه

18

3

98

دکتر صدرای

8-12

 

فارماکوکینتیک در گروههای و بیماران خاص(مانند سالمندان، بچه ها ، بیماران کلیوی، کبدی و قلبی عروقی)             

یکشنبه

19

3

98

دکتر صدرای

8-12

 

فارماکوکینتیک در گروههای و بیماران خاص(مانند سالمندان، بچه ها ، بیماران کلیوی، کبدی و قلبی عروقی)             

 

کنترل فیزیک و شیمیایی (2 واحد نظری)، نيمسال دهم رشته داروسازي ورودي 93

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

يكشنبه

14

11

97

دكتر محمدي

13-15

 

معرفی اجمالی واحد درسی و منابع - تبیین ارتباط بین ایمنی – کیفیت با آنالیز دارو و تعیین جایگاه فارماکوپه های بین المللی در کنترل و تضمین کیفیت داروها

يكشنبه

21

11

97

دكتر محمدي

13-17

 

جایگاه اعتبارسنجی در کنترل کیفیت داروها، اصول کلی اعتبار سنجی سیستم آنالیز و روشهای آنالیز مواد اولیه و فرآورده های دارویی

يكشنبه

28

11

97

دكتر محمدي

13-17

 

روشهای بررسی و تفسیر پارامترهای سنجش اعتبار روشهای آنالیز دارو ( بخش اول)

يكشنبه

5

12

97

دكتر محمدي

13-17

 

روشهای بررسی و تفسیر پارامترهای سنجش اعتبار روشهای آنالیز دارو ( بخش دوم)

يكشنبه

12

12

97

دكتر محمدي

13-17

 

Stability – Indicating   جایگاه روشهای آنالیز
در کنترل کیفیت داروها و نقش آزمونهای استرس در طراحی این روشها

يكشنبه

19

12

97

دكتر محمدي

13-15

 

الکتروفورز لوله موئین: اصول پایه و دستگاهوری

يكشنبه

26

12

97

دكتر محمدي

13-15

 

تکنیکهای رایج الکتروفورز لوله موئین در کنترل کیفیت داروها

يكشنبه

18

1

98

دكتر محمدي

13-15

 

روشهای کنترل شیمیایی داروها (شناسایی و سنجش گروههای مهم دارویی)

يكشنبه

25

1

98

دكتر محمدي

13-15

 

روشهای کنترل فیزیکوشیمیایی مواد و سیستم بسته بندی مواد اولیه و فرآورده های دارویی(بخش اول)

يكشنبه

1

2

98

دكتر محمدي

13-15

 

روشهای کنترل فیزیکوشیمیایی مواد و سیستم بسته بندی مواد اولیه و فرآورده های دارویی( بخش دوم)

يكشنبه

8

2

98

دكتر محمدي

13-15

 

بررسی عوامل ناپایداری فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه و فرآورده های دارویی

يكشنبه

15

2

98

دكتر محمدي

13-15

 

روشهای انجام آزمایشات پایداری رسمی مواد اولیه و فرآورده های دارویی

يكشنبه

22

2

98

دكتر محمدي

13-15

 

انواع ناخالصیها و روشهای کنترل آنها در مواد اولیه و فرمولاسیونهای دارویی

يكشنبه

29

2

98

دكتر محمدي

13-15

 

نمونه برداری و روشهای آماده سازی نمونه ها در کنترل فیزیکوشیمیایی داروها

يكشنبه

12

3

98

دكتر محمدي

13-15

 

آزمایشات فیریکی جهت کنترل کیفیت فرآورده ها دارویی
 ( بخش اول)

يكشنبه

19

3

98

دكتر محمدي

13-15

 

آزمایشات فیریکی جهت کنترل کیفیت فرآورده ها دارویی
 ( بخش دوم)

 

کنترل فیزیک و شیمیایی(1واحد عملی)،نیمسال دهم رشته داروسازی ورودی 93

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

يكشنبه

12

12

97

دكتر محمدي

15-17

 

تستهای عمومی شناسایی گروههای مختلف دارویی

يكشنبه

19

12

97

دكتر محمدي

15-17

 

شناسایی سالیسیلاتها به روش کروماتوگرافی لایه نازک

يكشنبه

26

12

97

دكتر محمدي

15-17

 

شناسایی الکلها به روش شیمیایی و رفراکتومتری

يكشنبه

18

1

98

دكتر محمدي

15-17

 

سنجش کربنات لیتیم در قرص

يكشنبه

25

1

98

دكتر محمدي

15-17

 

تعیین مقدار رطوبت در گرانولهای کربنات لیتم به روش کارل فیشر

يكشنبه

1

2

98

دكتر محمدي

15-17

 

استخراج دیفن هیدرامین از الگزیر به روش تشکیل کمپلکس زوج یونی و سنجش آن به روش اسپکتروسکوپی

يكشنبه

8

2

98

دكتر محمدي

15-17

 

سنجش مترونیدازول در قرص به روش تیتراسیون غیرمایی

يكشنبه

15

2

98

دكتر محمدي

15-17

 

روشهای شناسایی اسید آسکوربیک و سنجش آن در قرص و آمپول

يكشنبه

22

2

98

دكتر محمدي

15-17

 

سنجش آموکسی سیلین در کپسول به روش یدومتریک

يكشنبه

29

2

98

دكتر محمدي

15-17

 

سنجش آلومینیم و منیزیم در سوسپانسیون دارویی

يكشنبه

12

3

98

دكتر محمدي

15-17

 

جداسازی و شناسایی مخلوط مواد اولیه دارویی به روش اشتاس – اتوو ( جلسه امتحان: گروه اول)

يكشنبه

19

3

98

دكتر محمدي

15-17

 

جداسازی و شناسایی مخلوط مواد اولیه دارویی به روش اشتاس – اتوو ( جلسه امتحان: گروه دوم)

 

اخلاق در داروسازی (1واحد نظری)، نيمسال دهم رشته داروسازي ورودي93

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

سه شنبه 

 23

11

97

دکتر محبی

 8-10

 

 

سه شنبه 14 12 97 دکتر محبی 8-10    
سه شنبه 20 1 98 دکتر امینی 8-10    
سه شنبه 26 1 98 دکتر امینی 8-10    

 

مدیریت و اقتصاد داروسازی (2واحد نظری)، نيمسال دهم رشته داروسازي ورودي 93

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

سه شنبه

16

11

97

دکتر نیک فر

10-12

 

مبانی مدیریت

سه شنبه

23

11

97

دکتر نیک فر

10-12

 

هدایت ، رهبری وکنترل

سه شنبه

30

11

97

دکتر نیک فر

10-12

 

برنامه ریزی

سه شنبه

7

12

97

دکتر نیک فر

10-12

 

سیاست ملی دارویی

سه شنبه

14

12

97

دكتر يكتا دوست

10-12

دکتر نیک فر 

مبانی زنجیره تامین

سه شنبه

21

12

97

دکتر عبدالهی اصل

10-12

دکتر نیک فر  

اصول بازاریابی در داروسازی

سه شنبه

20

1

98

دکتر عبدالهی اصل

10-12

 

دارو در بازارهای داخلی و جهانی

سه شنبه

27

1

98

دكتر نيك فر

10-12

دکتر عبدالهی اصل 

کلیات اقتصاد دارو

سه شنبه

3

2

98

دكتر نيك فر

10-12

 

محاسبات Cost effectiveness در  اقتصاد دارو- محاسبات  Cost- benefit وCost utility  در اقتصاد دارو

سه شنبه

10

2

98

دكتر نيك فر

10-12

 

کلیات حسابداری

سه شنبه

17

2

98

دکتر عبدالهی اصل

10-12

 

تحلیل شاخصها درمراکز دارویی

سه شنبه

24

2

98

دكتر يكتا دوست

10-12

 

نوآوری در موسسات دارویی

سه شنبه

31

2

98

دکتر سلیمانی

10-12

 

داروسازی جامعه نگر

سه شنبه

7

3

98

دکتر سلیمانی

10-12

 

مدیریت و اقتصاد در داروخانه

سه شنبه

21

3

98

دكتر نيك فر

10-12

 

ارائه نمونه های موفق در مدیریت نظام دارویی (1)

سه شنبه

21

3

98

دكتر نيك فر

10-12

 

ارائه نمونه های موفق در مدیریت نظام دارویی (2)

سه شنبه

21

3

98

دكتر نيك فر

10-12

 

ارائه نمونه های موفق در مدیریت نظام دارویی (3)

 

 

کنترل میکروبی  (2 واحد نظری)، نيمسال دهم رشته داروسازي ورودي 93

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

دوشنبه 

29 

11

97

دکتر صمدی 

10-12 

 

 

یکشنبه 5 12 97 دکتر صمدی 8-12    
دوشنبه 13 12 97 دکتر صمدی 10-12    
دوشنبه 20 12 97 دکتر صمدی 10-12    
دوشنبه 19 1 98 دکتر صمدی 10-12    
دوشنبه 26 1 98 دکتر صمدی 10-12    

 

    

کنترل میکروبی  (1 واحد عملی)، نيمسال دهم رشته داروسازي ورودي 93

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

دوشنبه 

29 

11

97

دکتر جمالی فر 

13-15 

 

 

دوشنبه 6 12 97 دکتر جمالی فر 13-15    
دوشنبه 13 12 97 دکتر جمالی فر 13-15    
دوشنبه 20 12 97 دکتر جمالی فر 13-15    
دوشنبه 19 1 98 دکتر جمالی فر 13-15    
دوشنبه 26 1 98 دکتر جمالی فر 13-15    

 

 

 

 

 

 

 

 

Close