تعداد بازدید : 3791

کنگره/پوستر/سخنرانی/همایش

 

نام دانشجو

ورودی سال

کنگره/پوستر/سخنرانی/همایش/کتاب

عنوان

صبا کرم 1390 مقاله برتر اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی در بخش میکروبیولوژی

Cloning and expression of an antibody fragment (scfv)against pcrv protein of pseudomonas aeruginosa in fed-batch cultivation mod

نعیم کریم پورفرد

1390

پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران درهمدان )Ipsc Hamadan 2017) 

 

نفر دوم در رشته فارماکوگنوزی و طب سنتی

Fulvic acid-anionic linear globular dendrimer G2 nano-conjugat: synthesis and anti HCV assessment

مهتاب فرخی

1387

ارائه مقاله در اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

16-20 شهریورماه 1394

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

Combination of azelaic acid 1.5%, minoxidil 5% and caffeine 1% effectively improve the skin flap survival through regulation of KATP channels and iNOS activity

شیرین حکیمی

1387

ارائه پوستر در ششمین همایش سامانه های نوین داروسازی در ایران

25-27 february 2014 Tehran, Iran

Thiolated N-methylated amino benzyl chitosan as a potential non-viral vector for gene delivery to kidney cancer cell

آزاده خوش نظر

1390

ارائه پوستر در دومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب شیراز

24تا26 مهرماه1392برابر با 18 اکتبر2013

Protective effect of cur cumin pretreatment on reperfusion injury

صبا کرم

و

آزاده خوش نظر

 

1390

ارائه مقاله در همایش ملی علم و عفاف و انتخاب بعنوان مقاله برتر

92/03/09 لغایت 92/03/10

بررسی تأثیر حذف سلولهای T بر روند درمان بیماری ایدز

 

 

Close