کد: 17371      تعداد بازدید : 8942

معرفی کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سید اسمعیل سادات ابراهیمی

رئیس دانشکده

دکتری داروسازی -PhD شیمی دارویی

 

 

پست الکترونیکی: sesebrahimi@sina.tums.ac.ir

 

تلفن: 55576602


محمدرضا دلنوازی

معاون آموزشی

دکتری داروسازی -PhD فارماکوگنوزی

 

 

پست الکترونیکی: delnavazi@tums.ac.ir

 

تلفن: 55576602

 

 

عیسی شیرخانی
 

کارشناس فارغ التحصیلان

کارشناس روانشناسی

 

 

 

 

تلفن: 55576601  داخلی 112


 

ریحانه مخبریان نژاد
 

کارشناس آموزش

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

 

 

پست الکترونیکی: r-mokhberian@farabi.tums.ac.ir

 

تلفن: 55576601 داخلی 109

       55576131


   


فریال خانقاه
 

سرپرست حسابداری

کارشناس حسابداری

 

 

 

 

تلفن: 55576601 داخلی 110


 

مریم علی محمدی

حسابدار

کارشناس حسابداری

 

 

 

 

تلفن: 55576601 داخلی 110


 

رامین محمودی
 

انباردار

 

 

 

 

 

تلفن: 55576601 داخلی 110


نسرین محمدباقری
 

کارشناس IT

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات 

 

 

پست الکترونیکی: n-mohammadbagheri@farabi.tums.ac.ir

 

تلفن: 55158876 داخلی 122


سمیه رنجبر
 

کارشناس آزمایشگاه علوم پایه

کارشناس ارشد

 

پست الکترونیکی: s-ranjbar@farabi.tums.ac.ir

 

تلفن: 55158876  داخلی 104


 

مریم رضایی
 

کارشناس آزمایشگاه (سم شناسی - فارماکولوژی)

کارشناس بهداشت عمومی

 

 

 

 

تلفن:  55158876 داخلی 114 و 120


 

یوسف سیفعلی زاده
 

کارشناس آزمایشگاه (گیاهان دارویی و فارماکوگنوزی)

کارشناس گیاهان دارویی

 

 

پست الکترونیکی: y-seifalizadeh@farabi.tums.ac.ir

 

تلفن: 55158876  داخلی 118

تلفکس:   55890472


 

سیده طاهره عبداللهی
 

کارشناس آزمایشگاه کنترل میکروبی

کارشناس ارشد بیوشیمی

 

 

پست الکترونیکی: t-abdollahi@farabi.tums.ac.ir

 

تلفن: 55158876  داخلی 127


 

نفیسه فرازنده نیا
 

کارشناس آزمایشگاه (کنترل فیزیکوشیمیایی و تجزیه دستگاهی)

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

 

 

 

 

تلفن: 55158876  داخلی 119

        55890473


 

محمدعلی کوچنانی
 

کارشناس آزمایشگاه فارماسیوتیکس

کارشناس ارشد فیزیک

 

 

پست الکترونیکی:  ma-kouchenani@farabi.tums.ac.ir

 

تلفن: 55158876  داخلی 117

        55890474


 

هدا ناظریان
 

کارشناس آزمایشگاه (فارماکوگنوزی و گیاهان دارویی)

کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

 

 

پست الکترونیکی: h-nazerian@farabi.tums.ac.ir

 

تلفن: 55158876  داخلی 116

      


 

آزاده یحیی میمندی
 

کارشناس آزمایشگاه شیمی دارویی

کارشناس ارشد شیمی آلی

 

 

 

 

تلفن: 55158876 داخلی 114 و 120

       55890466


سارا سهراب زاده
 

کتابدار

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

پست الکترونیکی: s-sohrabzadeh@farabi.tums.ac.ir

 

تلفن: 55158876  داخلی 125


 

یوسف سیفعلی زاده
 

کارشناس امور پژوهشی

 

پست الکترونیکی: y-seifalizadeh@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 55576601 داخلی 118

تلفکس:  55890472

 

 

 

 

 

Close