تعداد بازدید : 2179

آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

 

مطالبی که در این آزمایشگاه ارائه می شود عبارتند از :

جهت دریافت فایلها بر روی کلیک نمایید

 

کلیات انگل شناسی

آمیب

اپی کمپلکس

تريکوموناس

بالانتيديوم کلی

ژيارديا

دی انتامبا فراژيليس

کيلوماستيکس مسنيلی

مالاریا

 

ورودی 97 ( جلسات برگزار شده  آزمایشگاه انگل شناسی)

 

 

 

Close