تعداد بازدید : 17219

تقویم آموزشی

 

 

تقويم آموزشي دانشگاه درنيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

زمان ثبت نام و انتخاب واحد

شنبه 98/11/05

سه شنبه 98/11/8

شروع كلاسها

شنبه 98/11/12

زمان حذف و اضافه براي دو درس نظري

شنبه 98/11/26

سه شنبه 98/11/29

زمان حذف اضطراري براي يك درس نظري

شنبه 99/02/13

سه شنبه 99/02/16

پايان كلاس ها

چهارشنبه 99/03/21

زمان برگزاري امتحانات

شنبه 99/03/24

چهارشنبه 99/04/04

بازه زماني ثبت موقت و نهايي نمرات

دوشنبه 99/03/26

چهارشنبه 99/04/25

 

 

تقويم آموزشي دانشگاه درنيمسال اول سال تحصيلي 99-98

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

زمان ثبت نام و انتخاب واحد

شنبه 98/6/9

سه شنبه 98/6/12

شروع كلاسها

شنبه 98/6/23

زمان حذف و اضافه براي دو درس نظري

شنبه 98/7/6

سه شنبه 98/7/9

زمان حذف اضطراري براي يك درس نظري

شنبه 98/9/16

سه شنبه 98/9/19

پايان كلاس ها

چهارشنبه 98/10/18

زمان برگزاري امتحانات

شنبه 98/10/21

چهارشنبه 98/11/2

بازه زماني ثبت موقت و نهايي نمرات

دوشنبه 98/10/23

چهارشنبه 98/11/23

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close