تعداد بازدید : 17729

تقویم آموزشی

 

 

تقويم آموزشي دانشگاه درنيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

زمان ثبت نام و انتخاب واحد

شنبه 98/11/05

سه شنبه 98/11/8

شروع كلاسها

شنبه 98/11/12

زمان حذف و اضافه براي دو درس نظري

شنبه 98/11/26

سه شنبه 98/11/29

زمان حذف اضطراري براي يك درس نظري

شنبه 99/02/13

سه شنبه 99/02/16

پايان كلاس ها

چهارشنبه 99/03/21

زمان برگزاري امتحانات

شنبه 99/03/24

چهارشنبه 99/04/04

بازه زماني ثبت موقت و نهايي نمرات

دوشنبه 99/03/26

چهارشنبه 99/04/25

 

 

تقويم آموزشي دانشگاه درنيمسال اول سال تحصيلي 400-99

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

زمان ثبت نام و انتخاب واحد

دوشنبه 99/6/10

پنجشنبه 99/6/13

شروع كلاسها

شنبه 99/6/15

زمان حذف و اضافه براي دو درس نظري

شنبه 99/6/29

سه شنبه 99/7/1

زمان حذف اضطراري براي يك درس نظري یا عملی

شنبه 99/9/8

سه شنبه 99/9/11

پايان كلاس ها

چهارشنبه 99/10/10

زمان برگزاري امتحانات

شنبه 99/10/13

چهارشنبه 99/10/24

بازه زماني ثبت موقت و نهايي نمرات

دوشنبه 99/10/15

چهارشنبه 99/11/15

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close