تعداد بازدید : 15237

تقویم آموزشی

 

 

تقويم آموزشي دانشگاه درنيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

زمان ثبت نام و انتخاب واحد

شنبه 97/11/06

چهارشنبه 97/11/10

شروع كلاسها

شنبه 97/11/13

زمان حذف و اضافه براي دو درس نظري

شنبه 97/11/27

چهارشنبه 97/12/01

زمان حذف اضطراري براي يك درس نظري

شنبه 98/02/14

چهارشنبه 98/02/18

پايان كلاس ها

چهارشنبه 98/03/22

زمان برگزاري امتحانات

شنبه 98/03/25

چهارشنبه 98/04/05

بازه زماني ثبت موقت و نهايي نمرات

چهارشنبه 98/03/29

چهارشنبه 98/04/31

 

 

 

Close