تعداد بازدید : 18948

برنامه امتحانات

  برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 99-98

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال 9 رشته داروسازي ورودي 1394- نیمسال اول 99-98

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

یکشنبه

17

9

98

اخلاق در داروسازی

8:30-10:30

سه شنبه

10

10

98

فارماسیوتیکس5

13-15

چهارشنبه

18

10

98

کنترل میکروبی

13-15

دوشنبه

23

10

98

کنترل مسمومیت

13-15
یکشنبه 29 10 98 کنترل فیزیک و شیمیایی 8:30-10:30

یکشنبه

6

11

98

دارودرمانی3

10-12

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال7 رشته داروسازي ورودي 1395- نیمسال اول 99-98

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

سه شنبه

3

10

98

فارماسیوتیکس عملی3

13-15

یکشنبه

8

10

98

فارماسیوتیکس نظری3

13-15

چهارشنبه

11

10

98

سم شناسی عملی

13-15

سه شنبه

17

10

98

مفردات پزشکی

13-15

یکشنبه 22 10 98 شیمی دارویی3 13-15
چهارشنبه 25 10 98 سم شناسی نظری 13-15

دو شنبه

30

10

98

بیوفارماسی

13-15

یکشنبه

6 11 98 دارودرمانی1 10-12

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال5 رشته داروسازي ورودي 1396- نیمسال اول 998-98

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

 یکشنبه

17

9

98

اخلاق در داروسازی

8:30-10:30

سه شنبه

3

10

98

بیوشیمی بالینی

10:30-12:30

 شنبه

14

10

98

فیزیکال1

10:30-12:30

 شنبه 21 10 98 شیمی دارویی1 10:30-12:30
سه شنبه 24 10 98 داروهای بیولوژیک 13-15
 شنبه 28 10 98 فارماسیوتیکس2 13-15

دوشنبه

30

10

98

زبان تخصصی

10:30-12:30

سه شنبه

8

11

98

فارماکولوژی

13-15

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال3 رشته داروسازي ورودي 1397- نیمسال اول 99-98

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

سه شنبه

17

10

98

فارماسیوتیکس1

10:30-12:30

 شنبه

21

10

98

شیمی آلی2

13-15

چهار شنبه 25 10 98 میکروب شناسی و ویروس شناسی 10:30-12:30

سه شنبه

1

11

98

انگل شناسی

10:30-12:30

سه شنبه 8 11 98 فیزیولوژی 10:30-12:30

 

پیروز باشید

 

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close