تعداد بازدید : 21098

برنامه امتحانات

  برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 1400-1399

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال 11 رشته داروسازي ورودي 1394- نیمسال اول 00-99

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

چهار شنبه

3

10

99

مدیریت و اقتصاد

10-12

شنبه

13

10

99

داروسازی هسته ای

10-12

دوشنبه 15 10 99 فرهنگ و تمدن اسلامی 10-12
سه شنبه 22 10 99 رژیم درمانی 10-12

چهارشنبه

24

10

99

فرآورده های آرایشی

10-12

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال9 رشته داروسازي ورودي 1395- نیمسال اول 00-99

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

یکشنبه

30

9

99

کنترل میکروبی نظری

9-11

یکشنبه

7

10

99

بیوتکنولوژی دارویی 9-11
سه شنبه 9 10 99 کنترل میکروبی عملی 9-11
شنبه 13 10 99 دارودرمانی3 9-11
چهارشنبه 17 10 99 کنترل فیزیک و شیمیایی نظری 9-11
شنبه 20 10 99 کنترل مسمومیت 9-11
سه شنبه 23 10 99 فارماسیوتیکس نظری5 9-11

 شنبه

27

10

99

فارماسیوتیکس عملی5

9-11

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال 7 رشته داروسازي ورودي 1396- نیمسال اول 00-99

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

یکشنبه

29

9

99

فارماکوگنوزی عملی

8-10

یکشنبه

6

10

99

مفردات پزشکی نظری

8-10

چهار شنبه

10

10

99

شیمی دارویی3

8-10

 شنبه 13 10 99 فارماسیوتیکس نظری4

8-10

چهارشنبه 17 10 99 دارودرمانی2

8-10

یکشنبه 21 10 99 فارماکولوژی3

8-10

چهارشنبه

24

10

99

بیوفارماسی

8-10

شنبه 27 10 99 فارماکولوژی عملی

8-10

سه  شنبه

30

10

99

فارماسیوتیکس عملی4

8-10

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال5 رشته داروسازي ورودي 1397- نیمسال اول 00-99

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

چهارشنبه

3

10

99

فارماسیوتیکس نظری3

10:30:12:30

 شنبه 6 10 99 بیوشیمی بالینی 10:30-12:30
چهارشنبه 10 10 99 شیمی دارویی1 10:30:12:30
یکشنبه 14 10 99 داروهای بیولوژیک 10:30-12:30
سه شنبه 16 10 99 اخلاق در داروسازی 10:30-12:30
شنبه 20 10 99 فارماکولوژی1 10:30-12:30
دوشنبه 22 10 99 فیزیکال1 10:30-12:30
چهار شنبه 24 10 99 کشت سلولی 10:30:12:30

شنبه

27

10

99

فارماسیوتیکس عملی2

10:30:12:30

سه شنبه 30 10 99 فارماسیوتیکس عملی3 10:30-12:30

 

پیروز باشید

 

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close