تعداد بازدید : 19538

برنامه امتحانات

  برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 99-98

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال 10 رشته داروسازي ورودي 1394- نیمسال دوم 99-98

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

دوشنبه

2

4

99

داروسازی هسته ای

13:30-15:30

چهار شنبه

4

4

99

مدیریت و اقتصاد

13:30-15:30

دوشنبه

9

4

99

فرآورده های آرایشی

13:30-15:30

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال8 رشته داروسازي ورودي 1395- نیمسال دوم 99-98

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

شنبه

20

2

99

فارماسیوتیکس نظری4

8:30-10:30

یکشنبه

28

2

99

فارماسیوتیکس عملی4

8:30-10:30

سه شنبه

6

3

99

فارماکوگنوزی عملی

12-14

چهارشنبه 21 3 99 فارماکوگنوزی نظری 13:30-15:30

یکشنبه

25

3

99

انالیز دستگاهی نظری

10:30-12:30

یکشنبه

8 4 99 دارودرمانی2 10-12

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال 6 رشته داروسازي ورودي 1396- نیمسال دوم 998-98

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

چهارشنبه

3

2

99

فارماسیوتیکس عملی2

8:30-10:30

دو شنبه

12

3

99

فارماکولوژی نظری2

8:30-10:30

 شنبه

17

3

99

فارماسیوتیکس عملی3

8:30-10:30

چهار شنبه 21 3 99 فارماکوگنوزی 8:30-10:30
سه شنبه 27 3 99 فارماسیوتیکس نظری3 8:30-10:30
یکشنبه 1 4 99 شیمی دارویی2 8:30-10:30

سه شنبه

3

4

99

فیزیکال2

8:30-10:30
یکشنبه 8 4 99 دارودرمانی1 8:30-10:30

چهار شنبه

11

4

99

ملزومات پزشکی

8:30-10:30

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال4 رشته داروسازي ورودي 1397- نیمسال دوم 99-98

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

یکشنبه

21

2

99

آزمایشگاه ایمونولوژی

10:30-12:30

 شنبه

27

2

99

اصول خدمات بهداشتی

10:30-12:30

سه شنبه 6 3 99 آزمایشگاه فیزیولوژی 10:30-12:30
چهارشنبه 7 3 99 آزمایشگاه شیمی تجزیه 10:30-12:30
یکشنبه 11 3 99 آزمایشگاه گیاهان دارویی 10:30-12:30
یکشنبه 18 3 99 شیمی تجزیه نظری 10:30-12:30
سه شنبه 20 3 99 کمک های اولیه 8-10
دوشنبه 26 3 99 ایمونولوژی نظری 10:30-12:30
شنبه 31 3 99 فیزیولوژی نظری 10:30-12:30
سه شنبه 3 4 99 گیاهان دارویی نظری 10:30-12:30

شنبه

7

4

99

فارماسیوتیکس نظری2

10:30-12:30

 شنبه 14 4 99 شیمی آلی2 10:30-12:30

 

پیروز باشید

 

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close