تعداد بازدید : 17646

برنامه امتحانات

  برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 98-97

 

   

برنامه امتحانات پايان نيمسال 10 رشته داروسازي ورودي 1393- نیمسال دوم 98-97

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

شنبه

18

3

98

مدیریت و اقتصاد

13:30-15:30

شنبه

25

3

98

کنترل میکروبی

13:30-15:30

دوشنبه 3 4 98 کنترل فیزیک و شیمیایی 10:30-12:30
دوشنبه 10 4 98 بیوفارماسی 13:30-15:30

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال 8 رشته داروسازي ورودي 1394- نیمسال دوم 98-97

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

یکشنبه

12

3

98

فارماسیوتیکس4

10:30-12:30

دوشنبه

20

3

98

دارودرمانی2

13:30-15:30

دوشنبه

27

3

98

فارماکوگنوزی2

13:30-15:30

دوشنبه

3

4

98

روشهای آنالیز دستگاهی

13:30-15:30

دوشنبه

10

4

98

بیوفارماسی

13:30-15:30

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال 6 رشته داروسازي ورودي 1395- نیمسال دوم 98-97

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

شنبه

18

3

98

فارماکولوژی2

10:30-12:30

شنبه

25

3

98

گیاهان دارویی

10:30-12:30

شنبه

1

4

98

شیمی دارویی2

13:30-15:30

چهار شنبه

5

4

98

فارماسیوتیکس2

13:30-15:30

یک شنبه

9

4

98

واژه شناسی

10:30-12:30

چهارشنبه

12 4 98 فیزیکال2 13:30-15:30

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال4 رشته داروسازي ورودي 1396- نیمسال دوم 98-97

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

 شنبه

25

3

98

گیاهان دارویی

8:30-10:30

چهارشنبه

29

3

98

شیمی تجزیه

13:30-15:30

سه شنبه

4

4

98

فیزیولوژی

13:30-15:30

یکشنبه

9

4

98

ایمونولوژی

13:30-15:30

سه شنبه

11

4

98

کمکهای اولیه

13:30-15:30

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال2 رشته داروسازي ورودي 1397- نیمسال دوم 98-97

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

 شنبه

25

3

98

اندیشه اسلامی2

10:30-11

دو شنبه

27

3

98

فرهنگ و تمدن اسلامی

9-9:30

سه شنبه

28

3

98

متون اسلامی

10:30-11

شنبه

1

4

98

زبان پیش دانشگاهی2

8:30-10:30
شنبه 1 4 98 زبان عمومی 10:30-12:30
سه شنبه 4 4 98 بیولوژی مولکولی 10:30-12:30

یک شنبه

9

4

98

شیمی آلی1

10:30-12:30

چهار شنبه 12 4 98 بیوشیمی پایه 10:30-12:30

 

پیروز باشید

 

 

 

 

 

Close