تعداد بازدید : 20316

برنامه امتحانات

  برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 99-98

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال 10 رشته داروسازي ورودي 1394- نیمسال دوم 99-98

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

سه شنبه

24

4

99

داروسازی هسته ای

12:30-14:30

دو شنبه

30

4

99

مدیریت و اقتصاد

12:30-14:30

چهارشنبه

8

5

99

فرآورده های آرایشی

12:30-14:30

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال8 رشته داروسازي ورودي 1395- نیمسال دوم 99-98

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

شنبه

21

4

99

فارماکوگنوزی نظری

8:30-10:30

یکشنبه

29

4

99

دارودرمانی2

8:30-10:30
چهارشنبه 8 5 99 فارماسیوتیکس4 نظری 8:30-10:30

سه شنبه

21

5

99

انالیز دستگاهی نظری

8:30-10:30

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال 6 رشته داروسازي ورودي 1396- نیمسال دوم 998-98

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

شنبه

21

4

99

فارماکوگنوزی

10:30-12:30

یکشنبه

29

4

99

دارودرمانی1

10:30-12:30

چهار شنبه

1

5

99

ملزومات پزشکی

10:30-12:30

سه شنبه 7 5 99 فارماکولوژی نظری2 8:30-10:30
یکشنبه 12 5 99 شیمی دارویی2 10:30-12:30
سه شنبه 14 5 99 فیزیکال2 10:30-12:30

یکشنبه

19

5

99

شیمی دارویی2

8:30-10:30

چهار شنبه

22

5

99

فارماسیوتیکس نظری3

8:30-10:30

 

برنامه امتحانات پايان نيمسال4 رشته داروسازي ورودي 1397- نیمسال دوم 99-98

ايام هفته

روز

ماه

سال

نام درس

ساعت

شنبه

21

4

99

 ایمونولوژی نظری1

12:30-14:30

چهار شنبه

25

4

99

فیزیولوژی نظری1

10:30-12:30

 شنبه 28 4 99 گیاهان دارویی نظری 10:30-12:30
سه شنبه 31 4 99 شیمی تجزیه نظری1 8:30-10:30
شنبه 4 5 99 شیمی تجزیه نظری2 8:30-10:30
سه شنبه 7 5 99 فارماسیوتیکس نظری 2 - 1 10:30-12:30
 شنبه 11 5 99 ایمونولوژی نظری2 10:30-12:30
چهارشنبه 15 5 99 شیمی آلی2 10:30-12:30
یکشنبه 19 5 99 فیزیولوژی نظری2 10:30-12:30
چهار شنبه 22 5 99 فارماسیوتیکس نظری 2 - 2 12:30-14:30

شنبه

14

4

99

کمکهای اولیه

8:30-10:30

دو شنبه 16 4 99 اصول خدمات بهداشتی 10:30-12:30

 

پیروز باشید

 

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close