تعداد بازدید : 16341

برنامه هفتگي ورودي 97

آرشیو برنامه هفتگی

براي مشاهده برنامه زمانبندي ارائه دروس بر روي درس مورد نظر كليك كنيد

  

برنامه هفتگي نيمسال دوم (99-98)

داروسازي ورودي 1397- نيمسال 4

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

ایمونولوژی نظری

فیزیولوژی نظری2 اصول خدمات بهداشتی ---------------

يكشنبه

ایمونولوژی نظری

گیاهان دارویی نظری

گیاهان دارویی عملی

گیاهان دارویی عملی

دوشنبه

فارماسیوتیکس نظری2

فیزیولوژی نظری2

ایمونولوژی عملی
گروه1

ایمونولوژی عملی
گروه2

سه شنبه

---------------

فارماسیوتیکس نظری2

فیزیولوژی عملی
گروه 1

فیزیولوژی عملی
گروه2

چهارشنبه

شیمی تجزیه نظری
 

شیمی تجزیه نظری
 

شیمی تجزیه عملی
گروه1

شیمی تجزیه عملی
گروه2

پنج شنبه

کمک های اولیه

---------------

--------------- ---------------

 

    محل برگزاري : كلاس 5 دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

-             زمان شروع ترم 12 /1398/11 و پايان ترم  1399/3/21 مي باشد.    

-           زمان حذف و اضافه  برای دو درس نظری: 1398/11/26 لغایت 1398/11/29

-           زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: 1399/2/13لغايت 1399/2/16

-           زمان برگزاری امتحانات : 1399/3/24 لغایت  1399/4/4             

 

Close