تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت    تعداد بازدید : 10840

ورودي 95

 

 

 

 

 

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

گیاهان دارویی (2 واحد نظری)، نيمسال ششم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

شنبه

13

11

97

دکتر وزیریان

10-12

 

کلیات (تبیین جایگاه گیاهان دارویی)، تعاریف و اصطلاحات خاص گیاهان دارویی، اصول طبقه بندی گیاهان دارویی

شنبه

27

11

97

دکتر وزیریان

10-12

 دکتردلنوازی

آشنایی با مورفولوژی گیاهی

شنبه

4

12

97

دکتر وزیریان

10-12

دکتردلنوازی 

آشنایی با مورفولوژی گیاهی

شنبه

11

12

97

دکتر وزیریان

10-12

دکتردلنوازی 

آشنایی با مورفولوژی گیاهی

شنبه

18

12

97

دکتر وزیریان

10-12

 دکتردلنوازی 

گونه های مهم دارویی از گروه آلگها و قارچ ها، سرخس ها، دم اسبیان و پنجه گرگیان وبازدانگان، شناسایی و اثرات درمانی آنها

شنبه 18 12 97  دکتردلنوازی  8-10    

شنبه

25

12

97

دکتر وزیریان

10-12

دکتردلنوازی 

گونه های مهم دارویی از گروه تک لپه ای ها، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

شنبه

17

1

98

دکتر وزیریان

10-12

 دکتردلنوازی 

گونه های مهم دارویی از گروه تک لپه ای ها، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

شنبه

24

1

98

دکتر دلنوازی

10-12

 دکتر وزیریان

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های بدون گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

شنبه

31

1

98

دکتر دلنوازی

10-12

  دکتر وزیریان

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های بدون گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

شنبه

7

2

98

دکتر دلنوازی

10-12

دکتر وزیریان 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های جدا گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

شنبه

14

2

98

دکتر دلنوازی

10-12

 دکتر وزیریان 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های جدا گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

شنبه

21

2

98

دکتر دلنوازی

10-12

 دکتر وزیریان  

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های جدا گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

شنبه

28

2

98

دکتر دلنوازی

10-12

دکترتوفیقی 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های پیوسته گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

شنبه

4

3

98

دکتر دلنوازی

10-12

 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های پیوسته گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

شنبه

11

3

98

دکترتوفیقی

10-12

 

تقسیم بندی گیاهان دارویی بر اساس کاربرد در بیماری ها (سیستم اعصاب ، سیستم قلبی عروقی و تنفسی)

شنبه

18

3

98

دکترتوفیقی

10-12

 

تقسیم بندی گیاهان دارویی بر اساس کاربرد در بیماری ها (سیستم گوارشی، ادراری تناسلی، پوست و ...)

 

گیاهان دارویی (1 واحد عملي)، نيمسال ششم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

شنبه

13

11

97

دکتر دلنوازی

13-15

 

اصول آماده سازی پودر گیاهان جهت انجام خرده نگاری، روش ثبت مشخصات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک پودر گیاهان دارویی، خرده نگاری پودرهای نشاسته با منشاء گیاهی متفاوت

شنبه

27

11

97

دکتر دلنوازی

13-15

 

خرده نگاری پودر سنا و نعنا فلفلی

شنبه 27 11 97 دکتر دلنوازی 15-17    

شنبه

4

12

97

دکتر وزیریان

13-15

دکتر دلنوازی 

خرده نگاری پودر داتوره و رازیانه

شنبه

11

12

97

دکتر ادهمی

13-15

 

خرده نگاری پودر  همیشه بهار و شاهدانه

شنبه

18

12

97

دکتر ادهمی

13-15

 

خرده نگاری پودر دارچین و شیرین بیان

شنبه

25

12

97

دکتردلنوازی 

13-15

 

امتحان بخش اول

شنبه

17

1

98

دکتردلنوازی

13-15

 

روش تهیه نمونه هرباریومی، شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی کاج، بسپایک، پرسیاوش، افدرا، دم اسب، بید، شاهدانه، گزنه، بلوط

شنبه

24

1

98

دکتر وزیریان

13-15

 

شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی کرچک، خشخاش، خاکشیر، قدومه شیرازی، قدومه شهری، شاهتره، پنیرک، ختمی رسمی، ختمی زینتی، چای سبز

شنبه

31

1

98

دکتر وزیریان

13-15

 

شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی اسفند، عناب، شیرین بیان، گون(کتیرا)، خارشتر (ترنجبین)، سنا ایرانی، سنا مکی، مورد، اوکالیپتوس

شنبه

7

2

98

دکتر وزیریان

13-15

 

شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی رازیانه، شوید، گشنیز، زیره سبز، زیره کوهی، زیره سیاه، زنیان، انیسون، گلپر

شنبه

14

2

98

دکترادهمی

13-15

 

شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی قره قات، نعنا دشتی، نعنا فلفلی، آویشن شیرازی، آویشن باغی، بادرنجبویه( ملیس، آسپروگو)، بارهنگ، بارهنگ سرنیزه ای، اسفرزه

شنبه

21

2

98

دکترادهمی

13-15

 

شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی گل گاوزبان، کاسنی، بابونه دشتی، بابونه شیرازی، زعفران، بومادران، گلرنگ، سورنجان

شنبه

28

2

98

دکتر دلنوازی
اساتید گروه

13-15

 

آشنایی با هرباریوم و هربوراتوم، بازدید از باغ گیاهان دارویی

شنبه

4

3

98

 

 

 

امتحان بخش دوم

 

فارماسیوتیکس2(3واحد نظری)،نیمسال ششم رشته داروسازی ورودی 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

شنبه

13

11

97

دكترتوليت

8-10

 

طراحی اشکال جامدداروئی

یکشنبه

14

11

97

دكترتوليت

8-10

 

عملیات داروسازی(مخلوط کردن)

دوشنبه

15

11

97

دکتر حریریان

8-10

 

طراحی کارخانه

سه شنبه

16

11

97

دكترتوليت

10-12

 

دستگاههاي ساخت قرص

سه شنبه 16 11 97 دكترتوليت 13-15   طراحی اشکال جامدداروئی

سه شنبه

23

11

97

دکترتولیت

10-12

 

روشهاي گرانولاسيون (1)

سه شنبه

23

11

97

دكترتوليت

13-15

 

اكسي پيانها(پركننده- چسباننده)

یکشنبه

28

11

97

دكترتوليت

8-10

 

اكسي پيانها (باز كننده-لوبريفيان)

دوشنبه

29

11

97

دکتر حریریان

8-10

 

طراحی کارخانه

سه شنبه

30

11

97

دكترتوليت

10-12

 

آزمايشات قرصها
 (وزن –سختي- فرسايش- زمان بازشدن)

سه شنبه

30

11

97

دكترتوليت

13-15

 

آزمايشات قرصها(Dissolution)
- اشکالات ساخت قرص

یکشنبه

5

12

97

دكترتوليت

8-10

 

قرصهای روکش دار

دوشنبه

6

12

97

دکتر حریریان

8-10

 

جی ام پی

سه شنبه 7 12 97 دكترتوليت 10-15    

یکشنبه

12

12

97

دكترتوليت

8-10

 

انواع قرصها- قرصهاي زيرزباني-دهاني–مكيدني

دوشنبه

13

12

97

دکتر حریریان

8-10

 

پروسسینگ مواد داروئی

یکشنبه

19

12

97

دكترتوليت

8-10

 

قرصهاي جوشان-قرصهای جویدنی -قرصهاي چند لايه

دوشنبه 20 12 97 دکتر حریریان 8-10    

یکشنبه

18

1

98

دكترعطایی

8-10

 دکترحریریان

کپسولهای سخت

دوشنبه

19

1

98

دکتر حریریان

8-10

 

اتاق تمیز

یکشنبه

25

1

98

دكترعطایی

8-10

 

کپسولهای نرم

دوشنبه

26

1

98

دکتر حریریان

8-10

 

معتبرسازی

یکشنبه

1

2

98

دكترعطایی

8-10

 

کپسولهای نرم

دوشنبه

2

2

98

دکتر حریریان

8-10

 

تکنولوژی پلت

یکشنبه 8 2 98 دكترعطایی 8-10    

دوشنبه

9

2

98

دکتر حریریان

8-10

 

خواص فیزیکو مکانیکی مواد

دوشنبه

16

2

98

دکتر حریریان

8-10

 

کپسولها

یکشنبه 22 2 98 دكترعطایی 8-10    

دوشنبه

23

2

98

دکتر حریریان

8-10

 

الکترو اسپینینگ

یکشنبه 29 2 98 دکتر حریریان 8-10    

دوشنبه

30

2

98

دکتر حریریان

8-10

 

حامل برای فرمولاسیون نانو

دوشنبه

6

3

98

دکتر حریریان

8-10

 

مهندسی نانو ذرات

دوشنبه

13

3

98

دکتر حریریان

8-10

 

نانو مواد

دوشنبه

20

3

98

دکتر حریریان

8-10

 

مواد زیستی – پلیمر ، سرامیک

 

شیمی دارویی2  (3واحد نظری)، نيمسال ششم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه

14

11

97

دکتر خلج

13-15

 

مقدمات و آگونيست هاي سيستم كلي نرژيك 

دوشنبه

15

11

97

 دكتر سوري

13-15

 

هيستامين و آنتي هيستامين ها

یکشنبه

28

11

97

 دكتر خلج

13-15

 

آگونيست هاي سيستم كولينرژيك – آنتاگونيست هاي سيستم كولينرژيك

دوشنبه

29

11

97

دکتر سوری

13-15

 

هيستامين و آنتي هيستامين ها

یکشنبه

5

12

97

دکترخلج

13-15

 

داروهاي مسدد عصبي عضلاني - مسددهاي گانگليوني

دوشنبه

6

12

97

دکتر سوری

13-15

 

هيستامين و آنتي هيستامين ها بي حس كننده هاي موضعي

یکشنبه

12

12

97

دکترخلج

13-15

 

داروهاي مهار كننده آنزيم كولين استراز

یکشنبه 12 12 97 دکترخلج 15-17    

دوشنبه

13

12

97

دکترسوری

13-15

 

بي حس كننده هاي موضعي

یکشنبه

19

12

97

دکتر اکبرزاده

13-15

 

گيرنده هاي آدرنرژيك و داروهاي موثر بر آن

دوشنبه

20

12

97

دکتر سوری

13-15

 

داروهای مدر

یکشنبه

18

1

98

دکتر اکبرزاده

13-17

 

 داروهاي آگونيست β- آنتاگونيست β

دوشنبه

19

1

98

دکتر سوری

13-15

 

داروهاي موثر بر عملكرد غده تيروئيد

یکشنبه

25

1

98

دکتر اکبرزاده

13-15

 

داروهاي مهار كننده گيرنده a

یکشنبه 25 1 98 دکتر اکبرزاده 15-17    

دوشنبه

26

1

98

دکتر پیرعلی

13-15

 

هورمونهاي هيپوتالاموس و هيپوفيز

یکشنبه

1

2

98

دکتر اکبرزاده

13-15

 

داروهاي ضد فشار خون

دوشنبه

2

2

98

دکتر سور دکتر خلج

8-10

 

امتحان

یکشنبه

8

2

98

دکتر پیرعلی

13-15

 

داروهاي پايين آورنده چربي خون

دوشنبه

9

2

98

دکتربرازنده

13-15

 

آدرنوكورتيكوئيدها

یکشنبه

15

2

98

دکتر پیرعلی

13-15

 

گلي كوزيدهاي قلبي

دوشنبه

16

2

98

دکتر برازنده

13-15

 

داروهای ضد انعقاد

یکشنبه

22

2

98

دکتر پیرعلی

13-15

 

داروهاي مهار كننده كانال هاي كلسيم

دوشنبه

23

2

98

دکتر پیرعلی

13-15

دکتر برازنده 

پروژسترون و آنتي پروژسترون

یکشنبه

29

2

98

دکتر پیرعلی

13-15

 

داروهاي مهاركننده كانال پتاسيم

دوشنبه

30

2

98

دکتر برازنده

13-15

 

استروژن و آنتي استروژن

دو شنبه

6

3

98

دکتربرازنده

13-15

 

آندروژن و آنتی آندروژن

یکشنبه

12

3

98

دکتر پیرعلی

13-15

 

داروهای ضد دیابت

دوشنبه

13

3

98

دکتربرازنده

13-15

 

داروهای انابولیک

یکشنبه

19

3

98

دکترپیرعلی

13-15

 

داروهاي ضد دیابت

 

فیزیکال2  (2واحد نظری)، نيمسال ششم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

دوشنبه

15

11

97

دكتر خوشخو

10-12

 

ميكرومرتيكس

دوشنبه

29

11

97

دكتر خوشخو

10-12

 

ميكرومرتيكس

دوشنبه

6

12

97

دكتر خوشخو

10-12

 

ميكرومرتيكس

دوشنبه

13

12

97

دكتر خوشخو

10-12

 

كينتيك و پايداري

دوشنبه

20

12

97

دكتر خوشخو

10-12

 

كينتيك و پايداري

سه شنبه 21 12 97 دكتر خوشخو 8-10    

دوشنبه

19

1

98

دكتر خوشخو

10-12

 

كينتيك و پايداري

دوشنبه

26

1

98

دكتر خوشخو

10-12

 

پديده هاي بين سطحي

دوشنبه

2

2

98

دكتر خوشخو

10-12

 

پديده هاي بين سطحي

دوشنبه

9

2

98

دكتر خوشخو

10-12

 

پديده هاي بين سطحي

دوشنبه

16

2

98

دكتر خوشخو

10-12

 

سيستم هاي پراكنده

دوشنبه

23

2

98

دكتر خوشخو

10-12

 

سيستم هاي پراكنده

دوشنبه

30

2

98

دكتر خوشخو

10-12

دكتر ديناروند 

سيستم هاي پراكنده

دوشنبه

6

3

98

دكتر ديناروند

10-12

 

پليمر در داروسازي

دوشنبه

13

3

98

دكتر ديناروند

10-12

 

پليمر در داروسازي

دوشنبه

20

3

98

دكتر ديناروند

10-12

 

پليمر در داروسازي

دوشنبه

27

3

98

دكتر ديناروند

10-12

 

پليمر در داروسازي

 

فارماسيوتيكس 2 (1 واحد عملي)، نيمسال ششم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

نام گروه

موضوع

سه شنبه

7

12

97

دکتر تولیت

10-11

1و 2

کلاس توجیهی برای هر دو گروه

سه شنبه

7

12

97

دکترتولیت
 

10-13

1

گروه اول:روکش قندی قرصها(1)
گروه دوم:روکش قندی قرصها(1)
گروه سوم:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه چهارم:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه پنجم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه ششم:
Dissolution-کپسول

سه شنبه

14

12

97


دکترتولیت

10-15

2

گروه اول:روکش قندی قرصها(1)
گروه دوم:روکش قندی قرصها(1)
گروه سوم:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه چهارم:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه پنجم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه ششم:
Dissolution-کپسول

سه شنبه

21

12

97

دکترتولیت
 

10-12

1

گروه اول:روکش قندی قرصها(2)
گروه دوم:روکش قندی قرصها(2)
گروه سوم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه چهارم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه پنجم:
Dissolution-کپسول
گروه ششم:روکش با لایه نازک قرصها

سه شنبه

21

12

97


دکترتولیت

13-15

2

گروه اول:روکش قندی قرصها(2)
گروه دوم:روکش قندی قرصها(2)
گروه سوم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه چهارم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه پنجم:
Dissolution-کپسول
گروه ششم:روکش با لایه نازک قرصها

سه شنبه

20

1

98

دکترتولیت
 

10-13

1

گروه اول:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه دوم:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه سوم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه چهارم:
Dissolution-کپسول
گروه پنجم:روکش قندی قرصها(1)
گروه ششم:روکش قندی قرصها(1)

سه شنبه

20

1

98

دکتر تولیت

13:30-17

2

گروه اول:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه دوم:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه سوم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه چهارم:
Dissolution-کپسول
گروه پنجم:روکش قندی قرصها(1)
گروه ششم:روکش قندی قرصها(1)

سه شنبه

27

1

98

دکترتولیت
 

10-13

1

گروه اول:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه دوم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه سوم:
Dissolution-کپسول
گروه چهارم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه پنجم:روکش قندی قرصها(2)
گروه ششم:روکش قندی قرصها(2)

سه شنبه

27

1

98

 

دکترتولیت

13:30-17

2

گروه اول:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه دوم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه سوم:
Dissolution-کپسول
گروه چهارم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه پنجم:روکش قندی قرصها(2)
گروه ششم:روکش قندی قرصها(2)

سه شنبه

3

2

98

دکترتولیت
 

10-13

1

گروه اول:روکش با لایه نازک قرصها
گروه دوم:
Dissolution-کپسول
گروه سوم:روکش قندی قرصها(1)
گروه چهارم:روکش قندی قرصها(1)
گروه پنجم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه ششم:گرانولاسیون خشک و مرطوب

سه شنبه

3

2

98


دکترتولیت

13:30-17

2

گروه اول:روکش با لایه نازک قرصها
گروه دوم:
Dissolution-کپسول
گروه سوم:روکش قندی قرصها(1)
گروه چهارم:روکش قندی قرصها(1)
گروه پنجم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه ششم:گرانولاسیون خشک و مرطوب

سه شنبه

10

2

98

دکترتولیت
 

10-13

1

گروه اول:Dissolution-کپسول
گروه دوم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه سوم:روکش قندی قرصها(2)
گروه چهارم:روکش قندی قرصها(2)
گروه پنجم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه ششم:قرص سازی و آزمایشات قرص

سه شنبه

10

2

98


دکترتولیت

13:30-17

2

گروه اول:Dissolution-کپسول
گروه دوم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه سوم:روکش قندی قرصها(2)
گروه چهارم:روکش قندی قرصها(2)
گروه پنجم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه ششم:قرص سازی و آزمایشات قرص

سه شنبه 17 2 98 دکترتولیت 10-15    
سه شنبه 24 2 98 دکترتولیت 10-15    

 

فارماكولوژي 2  (4واحد نظری)، نيمسال ششم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

چهارشنبه

17

11

97

دكتر ثميني

8-12

 

کلیات سیستم قلب و عروق ،  داروهای ضد آرتیمی

چهارشنبه

24

11

97

دكتر ثميني

8-12

 

داروهای ضد نارسایی قلب-  داروهای ضد آنژین صدری

چهارشنبه

1

12

97

دكتر ثميني

8-12

 

داروهای آنتی هیپر لیپمی -  داروهای آنتی هیپرتانسیو و آنتی هیپوتانسیو

چهارشنبه

8

12

97

دكتر ثميني

8-12

 

دیورتیک ها- ضد انعقادها - ضد پلاکت ها

چهارشنبه

15

12

97

دكتر ثميني

8-12

 

فیبرینولیتیک ها،  پروهموستاتیک ها  - داروهای ضد کم­خونی و جانشین شونده های پلاسما

چهارشنبه

22

12

97

دكتر ثميني

8-12

 

کلیات شیمی درمانی- مقاومت دارویی- آنتی بیوتیکهای بتالاکتام- مهار کننده های بتالاکتاماز

چهارشنبه

21

1

98

دكتر ثميني

8-12

 

داروهای ضد باکتری غیر بتالاکتام

چهارشنبه

28

1

98

دكتر ثميني

8-12

 

داروهای ضد باکتری غیر بتالاکتام ،آنتی­بیوتیک­های   غیر سیستمیک (فیداکسومایسین و ریفاکسیمین) و پروبیوتیک­ها

چهارشنبه

4

2

98

دكتر ثميني

8-12

 

شیمی درمانی بیماریهای قارچی، شیمی درمانی بیماریهای پارازیتی

چهارشنبه

11

2

98

دكتر ثميني

8-12

 

شیمی درمانی سرطان-درمان هدفمند سرطان

چهارشنبه

18

2

98

دكتر ثميني

8-12

 

شیمی درمانی بیماریهای ویروسی و سل و جذام،        آنتی سپتیک­ها

چهارشنبه

25

2

98

دكتر ثميني

8-12

 

کلیات سیستم آندوکرین ،   هورمونهای هیپوفیز قدامی و خلفی و داروهای مربوطه

چهارشنبه

1

3

98

دكتر ثميني

8-12

 

هورمون های تیروئید و داروهای ضد تیروئید ، دیابت و      داروهای ضد دیابت

چهارشنبه

8

3

98

دكتر ثميني

8-12

 

هورمونهای جنسی، ضد هورمونهای جنسی

چهارشنبه

15

3

98

دكتر ثميني

8-12

 

هورمون های غددآدرنال ،داروهای ضد اوستئوپوروز

چهارشنبه

22

3

98

دكتر ثميني

8-12

 

هورمون پاراتیروئید و  سیناکالست و فسفات بایندرها

 

فارماكولوژي 2  (1واحد عملي)، نيمسال ششم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

چهارشنبه

17

11

97

دكتر ثميني

13-15

 

کلیات  فارماکولوژی عملی، Restraint ، راههای تجویز داروها در حیوانات ، محاسبه دوز دارو برای حیوانات، تهیه محلول­های دارویی

چهارشنبه

24

11

97

دكتر ثميني

13-15

 

نشان دادن اثرات موضعی داروهای مؤثر بر اعصاب خودکار

چهارشنبه

1

12

97

دكتر ثميني

13-15

 

نشان دادن اثرات سیستمیک آنتاگونیسم نئوستیگمین و آتروپین

چهارشنبه

8

12

97

دكتر ثميني

13-15

 

نشان دادن اثرات داروهای تشنج زا و ضد تشنج

چهارشنبه

15

12

97

دكتر ثميني

13-15

 

مطالعه اثر بی­حس­کننده­های موضعی ( بی­حسی سطحی، مسمومیت و درمان آن)

چهارشنبه

22

12

97

دكتر ثميني

13-15

 

نشان دادن علائم مسمومیت با مورفین و روش درمان آن، نشان دادن تست استروب و تست بارفیکس با مورفین

چهارشنبه

21

1

98

دكتر ثميني

13-15

 

نشان دادن اثر بیهوش­کننده­های عمومی استنشاقی و تزریقی ، نشان دادن اثر آرامبخشی کلرپرومازین

چهارشنبه

28

1

98

دكتر ثميني

13-15

 

نشان دادن مسمومیت با سیانید و درمان آن

چهارشنبه

4

2

98

دكتر ثميني

13-15

 

نشان دادن مسمومیت با فلزات و تأثیر شلاتورها بر آن

چهارشنبه

11

2

98

دكتر ثميني

13-15

 

نشان دادن Withdrawal Syndrome در مدل حیوانی

چهارشنبه

18

2

98

دكتر ثميني

13-15

 

نشان دادن زخم معده تجربی و اثر آنتی­اکسیدان­ها بر آن

چهارشنبه

25

2

98

دكتر ثميني

13-15

 

مطالعه اثر داروها بر حرکات روده

چهارشنبه

1

3

98

دكتر ثميني

13-15

 

نشان دادن اثر داروهای آنالژزیک با استفاده از Hot plate و  Tail flick

چهارشنبه

8

3

98

دكتر ثميني

13-15

 

نشان دادن اثر داروهای شل­کننده عضلات اسکلتی

چهارشنبه

15

3

98

دكتر ثميني

13-15

 

تشخیص وجود ناخالصی املاح محلول باریم در خوراک باریم

چهارشنبه

22

3

98

دكتر ثميني

13-15

 

تمرین ورفع اشکال

 

اخلاق در داروسازي(1واحد نظري)، نيمسال ششم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

سه شنبه

23

12

97

دكتر محبی

8-10

 

آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ درس و ﻣﻘﺮرات ﻛﻼس، تعریف اخلاق و انگاره های مختلف آن

سه شنبه

7

12

97

دكتر محبی

8-10

 

فلسفه، ضرورت و تاریخ اخلاق داروسازی

سه شنبه

14

12

97

دكتر محبی

8-10

 

اصول اخلاق در داروسازی

سه شنبه

21

12

97

دكتر محبی

8-10

 

پروفشنالیسم

سه شنبه

20

1

98

دکتر امینی

8-10

 

مهارت های برقراری رتباط

سه شنبه

27

1

98

دکتر امینی

8-10

 

چالش های ارتباطی در محیط کار،ارتباط داروساز بیمار،ارتباط داروساز- پزشک

سه شنبه

3

2

98

دکتر امینی

8-10

 

اصول اخلاقی در پژوهش ،ملاحظات اخلاقی در پژوهش،بیانه های جهانی در اخلاق، آشنایی با موارد شایع نقض اخلاق در پژوهش

سه شنبه

17

2

98

دکتر امینی

8-11

 

معرفی سناریو ، تمرین گروهی

 

واژه شناسی(2واحد نظري)، نيمسال ششم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یک شنبه

 14

11

97

دکتر بیت الهی

 10-12

 

 

یک شنبه 28 11 97 دکتر بیت الهی 10-12    
یک شنبه 5 12 97 کتر بیت الهی 10-12    
یک شنبه 12 12 97 دکتر بیت الهی 10-12    
یک شنبه 19 12 97 دکتر بیت الهی 10-12    
یک شنبه 18 1 98 دکتر بیت الهی 10-12    
یک شنبه 25 1 98 دکتر بیت الهی 10-12    
یک شنبه 8 2 98 دکتر بیت الهی 10-12    
یک شنبه 15 2 98 دکتر بیت الهی 10-12    
یک شنبه 22 2 98 دکتر بیت الهی 10-12    
یک شنبه 29 2 98 دکتر بیت الهی 10-12    

 

 

Close