دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 15647      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ يکشنبه ۱۷ آذر تعداد بازدید : 7535

معاون آموزشي دانشكده

معاون آموزشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل
دكتر حميدرضا منصف اصفهاني معاون آموزشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

 

دكتر حميدرضا منصف اصفهاني معاون آموزشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

 

 

     نام  : حميدرضا منصف اصفهاني

   گروه آموزشي : فارماكوگنوزي

  Pharm.D :  داروسازي از دانشگاه علوم پزشكي تهران

  Ph.D : فارماكوگنوزي از دانشگاه علوم پزشكي تهران

  رتبه علمي : دانشيار

 ايميل :  monsefes@tums.ac.ir