دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 17591      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ شنبه ۵ دي تعداد بازدید : 6729

آزمایشگاه سم شناسی

آزمایشگاه سم شناسی

 

 

این درس در 2 واحد عملی در نیم سال دوم تحصیلی ارائه میگردد، مباحت مطرح شده در این واحد شامل موارد ذیل میباشد:

  • کلیات سم شناسی
  • نمونه گیری ، استخراج ، تشخیص وتعیین مقدارسموم فرار،آلی ومعدنی توسط روشهای دستگاهی وغیر دستگاهی

سموم فرار(اتانول، متانول،فرمالدئید،سیانور)

سموم آلی (مورفین،کدئین،آتروپین،استریکنین،باربیتورات،کافئین)

سموم معدنی(آرسنیک،سرب ،جیوه،روی،باریوم،مس،تالیوم)

 

تعدادی از دستگاههای موجود در این آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد:

 

    

دستگاه روتاری                                                        حمام اولتراسونیک

     

ترازو                                                                   هیتر استیرر

     

دستگاه آب مقطر گیری                                                دستگاه دی آیوناز (آب خاص ساز)