دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 17592      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ شنبه ۵ دي تعداد بازدید : 4512

آزمایشگاه فارماکولوژی

آزمایشگاه فارماکولوژی

 

 

بی شک این آزمایشگاه جذابترین واحد عملی در دانشکده داروسازی میباشد که در 2 واحد در نیم سال اول تحصیلی ارائه میگردد هدف از برگزاری این آزمایشگاه مطالعه واکنش متقابل داروها یا مواد شیمیایی بر موجودات زنده ( موش رات ،موش سوری، خرگوش، کبوتر)که منجر به ایجاد اثرات زیستی  این ترکیبات به طور مشهود روی حیوانات میگردد .حیوانات از انستیتو پاستور یا موسسه واکسن وسرم سازی رازی تهیه میگردند .